Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Lidé stéle častěji používá mobilní elektronická zařízení, která jsou napájena akumulátorem. V této galerii si představíme několik typů běžně používaných akumulátorů a seznámíme se také s jejich základními vlastnostmi.


http://www.fotonmag.cz/category/svitilny/baterie/
http://www.battex.info/?id=4
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27013
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006062305
http://www.hybrid.cz/novinky/dalsi-pokroky-na-poli-li-ion-akumulatoru
Tato obrazová galerie Vás seznámí s vnější podobou jednoho z řady přístrojů, které se stále více objevují kolem nás. Jsou to zařízení různých cenových úrovní. Obsahem následujícího příspěvku jsou fotografie hlavních částí jednoduchého přístroje pro domácí použití.


Firemní dokumentace Vapoflex, Royal Appliance International BmbH, Hilden, Germany,
Vlastní fotografie
Video, názorně prezentující způsob práce s podmořskou jadernou elektrárnou.


http://www.youtube.com/watch?v=NbaRq1T4Dbk
Známá francouzská loďařská společnost Direction des Constructions Navales et Services oznámila, že pracuje na vývoji podvodních jaderných reaktorů. A to ve spolupráci s francouzským energetickým koncernem AREVA.


http://www.csvts.cz/cns/news11/110204c.htm
http://technet.idnes.cz/francie-chce-stavet-podmorske-jaderne-elektrarny-f7d-/tec_technika.asp?c=A110201_163540_tec_technika_mbo
http://atominfo.cz/2011/02/francie-chce-stavet-podmorske-jaderne-elektrarny/
Japonsko a Japonci byli vždy známí svým komplexním a precizním přístupem k řešení technických problému. Důkazem nechť je japonský projekt Wind Tower (větrná věž), který v sobě kombinuje větrnou elektrárnu, turistické centrum, kanceláře, komerční plochy ale i odsolovací stanici. Co více, hlavní element projektu, větrná věž, umožňuje využívat vítr, který přichází z libovolného směru!


http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/wind-tower-vetrna-vez
http://www.ideje.cz/cz/clanky/vetrna-vez-ma-silu-uraganu
http://www.ekobydleni.eu/vetrna-energie/letajici-vetrne-elektrarny
Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.


http://www.ekoznacka.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFHMV9DV#seznam
http://www.ekospotrebitel.cz/
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=spotrebitel:co_znamenaji_znacky_na_obalech_trisipkovy_symbol_panacek_odhazujici_do_kose
http://www.uspornespotrebice.cz/novinky/informacni-materialy-pro-vas/
V čistém vzduchu v přírodě jsou kladné a záporné ionty obsaženy přibližně v rovnováze  poměrem 750 kladných k 650 záporným iontům v 1 cm3 což je velmi důležité pro lidský organismus. Nadměrné používání syntetických materiálů (záclony, čalounění, koberce, umělohmotné tapety, podlahové krytiny z PVC), klimatizací se syntetickými filtry, působení kladně nabité televizní obrazovky nebo monitoru počítače, používaní laserových tiskáren a kopírek, ale také smog a kouření způsobují nadbytek kladných iontů, což může být zdraví škodlivé.


http://www.pemacas.cz/49340/pemacas-pro-vase-zdravi/
http://cisticka.sweb.cz/
http://www.bionic.cz/vyhody-pouzivani.htm
Elektrárna se nachází na pravém břehu řeky Moravy. Řadíme ji  mezi malé, a to i podle evropské  5-ti MW normy. Podle konstrukce patří mezi jezové, nízkotlaké a průtočné elektrárny.


http://mapa.czrea.org/ 
Lenža l. a kol., KATALOG obnovitelných zdrojů energie ve Zlínském kraji
http://cbeng.cz/
Příspěvek má tyto části: seznam malých vodních elektráren v ČR, interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie, produkce SC Control, seznam MVE ve Zlínském kraji a podíl vodních elektráren v ČR.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vodn%C3%ADch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku
http://mapa.czrea.org/instalace.php?TYP_INSTALACE=1
www.sc-control.cz/
Lenža l. a kol., KATALOG obnovitelných zdrojů energie ve Zlínském kraji
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
EIB je standard datové sběrnice systémů  řízení budov. Sběrnice EIB vytváří jednotnou platformu pro ovládání systémů a zařízení zajišťujících provoz budov (osvětlení, zastiňovací technika, vytápění, klimatizace, zabezpečovací a přístupové systémy, audio/video systémy...).


http://jiho.ceskestavby.cz/clanky/elektroinstalacni-material/je-vase-elektroinstalacni-technika-inteligentni-4797.html?qid=4797&qhod=5&ok=1
http://elektrika.cz/data/clanky/abb-systemove-elektricke-instalace-knx-eib-2013-5-cast
Lacko,B,Holý,M. Integrovaná nevýrobní automatizace, 2003.
Lze očekávat, že energetické využití biomasy bude spojeno s decentralizovanými zdroji, zejména zdroji elektrického proudu, zdroji s kogeneračními jednotkami, případně jednotkami trigeneračními (současná výroba elektřiny a tepla nebo chladu). Při kogeneraci jsou podstatně menší energetické ztráty (cca o 60 %), než při oddělené výrobě tepla a elektrického proudu. Kogenerace představuje především úsporu paliva a vznik menšího množství emisí.


www.ceskaenergetika.com
http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/62085/tedom-vyviji-vlastni-stirlinguv-motor
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/mikroturbina-a-bioplyn
Všeobecně je známo, že žádná technologie výroby elektrické energie není zcela bez záporných ekologických vlivů. Výroba elektrické energie větrnými elektrárnami však vyvolává minimální negativní vlivy na životní prostředí při porovnání s využíváním neobnovitelných zdrojů.


www.ceskaenergetika.com
Kolektiv autorů. Obnovitelné zdroje elektrické energie a způsoby jejich uplatnění v ČR.
http://www.calla.cz/data/energetika/vitr/index.php?show=5
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=energie:jaky_maji_vetrne_elektrarny_vliv_na_zivotni_prostredi
Ionizující záření je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů nebo molekul ozářené látky. Za energetickou hranici ionizujícího záření se obvykle považuje energie 5 keV pro fotonové záření, elektronové záření β a α záření.


http://fyzmatik.pise.cz/118637-ionizacni-hlasic-pozaru.html
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=40768
http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm
http://www.vscht.cz/ufmt/cs/pomucky/uhrovah/skripta/Uloha%2014b.pdf
Zatímco celkový instalovaný výkon solárních panelů se po celém světě počítá v jednotkách gigawattů, společnost Nanosolar vydala zprávu o převratně rychlé lince na výrobu solárních článků CIGS. Namísto dvacetkrát dražšího vakuového stroje přichází desetkrát rychlejší s produkcí jednoho gigawattu za rok! Články CIGS (Cu, In, Ga, Se) s 15% účinností by tak mohly dramaticky zlevnit, což by trhu s fotovoltaikou jistě prospělo. Firma Nanosolar používá fotocitlivý a polovodivý inkoust na bázi sloučeniny, která obsahuje měď, indium, gallium a selen (CIGS). Tento inkoust dosahuje účinnosti 10%.


http://www.hybrid.cz/tagy/nanosolar
http://www.nano-solar.cz/
www.youtube.com
Tato větrná elektrárna má po obvodě rotujícího kotouče hnaného větrem nastavitelné klapky podobné žraločím žábrám, , které se na polovině povrchu nastavují proti větru.


http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/vetrne-elektrarny-taawin/
http://www.sveko.cz/cs/stroje_roswell/
http://www.enofip.cz/index.php?id=16

Srdcem malé vodní elektrárny je odvalovací bezlopatkový tekutinový motor Setur, pracující na základě hydrodynamického principu. Celá vodní elektrárna je v kompaktním provedení a skládá se z masivní betonové základny, přivaděče, komory s turbínou Setur, hřídele, převodu a generátoru nebo případně čerpadla....


http://setur.cz
http://www.ceskaenergetika.cz/
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je v očích netechnické, ale i technické veřejnosti záhadný pojem. Málokdo si totiž dokáže představit, co to vlastně je i když se přímo setkal s přímými projevy elektromagnetické kompatibility, nebo spíše nekompatibility.


http://www.etm.cz/rubriky/praxe/188-elektromagneticka-kompatibilita
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=3109
http://www.itczlin.cz/elektromagneticka-kompatibilita.php
http://www.automatizace.cz/article.php?a=1249
http://www.zti.cz/EMC.htm
V principu je využití odpadního tepla jednoduché. Lze ho přeměnit zpátky na elektrickou energii procesem, kterým se elektrická energie běžně vyrábí. Na počátku výroby elektřiny je zdroj tepla, například spalování fosilních paliv, biomasy, štěpná jaderná reakce nebo i teplo slunečního záření. Teplem se převede voda na páru o vysokém tlaku a ta je nasměrována na lopatky turbíny.


http://www.vtm.cz/
http://www.echoz.cz
http://www.estav.cz/tema/tps/12.037/
Zcela novou kategorii světelných zdrojů představují indukční výbojky, v nichž je výboj buzen vnějším vysokofrekvenčním polem. Charakteristickou zvláštností této skupiny svítidel je bezelektrodová konstrukce prostoru, v němž probíhá výboj. To vede k významnému technologickému zjednodušení výroby vlastní výbojky a současně umožňuje zlepšit její provozní parametry, protože výbojka obsahuje menší počet konstrukčních prvků, s nimiž může reagovat vnitřní náplň. Technicky složité je zajištění příslušného napájecího zdroje, jehož technická úroveň, spolehlivost, život a cena zásadně ovlivňují zavádění indukčních výbojek do osvětlovací praxe.


http://www.etm.cz/rubriky/projektanty/317-indukcni-vybojka
http://www.elkovo-cepelik.cz/dalsi/teorie---svetelna-technika/indukcni-vybojky.htm
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=39389
http://www.ekosvetlo.cz/princip
http://www.indukcnisvetla.cz/lvd.html
Úroveň poskytování informací o nabízených službách, popřípadě pomocné informace navigující uživatele v neznámém prostředí významným způsobem spoluvytvářejí image poskytovatele těchto služeb.
Podávání informací o jízdě vlaků se pro cestující veřejnost zajišťuje prostřednictvím akustických a vizuálních informačních zařízení, která zjednodušují klientům orientaci při pohybu v nádražních prostorách a poskytují aktuální informace o vlakových spojích.


Skřivanová,Marie. Elektrická informační zařízení pro cestující. Praha, 2010.
Budoucnost, nebo již přítomnost? Osvětlení s použitím LED nabízí nízkou spotřebu a dlouhou životnost, ale také vysoký jas a různé tvary zdrojů i barvy světla. LED jsou až desetkrát účinnější při vyzařování světla než obyčejné žárovky a dvakrát
účinnější než klasické zářivky.


www.odbornecasopisy.cz
Zkrácený článek:
Časopis Světlo 5/2009
Smart grids jsou nové, inteligentní, samo se monitorující distribuční sítě elektřiny 21. století. Smart Grids  dokáží efektivně zapojit i alternativní zdroje elektrické energie a výhodně je kombinovat se zdroji tradičními.


http://www.cez.cz
http://www.oe.energy.gov/smartgrid.htm
http://www.wikipedia.org
ČEZ: Smart GridS – inteligentní distribuční sítě elektřiny Pro 21. století
Prezentace ze semináře ČEZ: Smart Grids
http://www.futuremotion.cz
Tisková zpráva ČEZ (17.6.2009): ČEZ sází na inovace a moderní technologie
http://www.denik.cz/ekonomika/vrchlabi-jako-prvni-otestuje-chytrou-elektrickou-s.html
V tomto několikadílném seriálu se seznámíme s některými zajímavými principy, pomoci kterých lze dosáhnout přeměny jednoho druhu energie na jiný. Kromě tradičních obnovitelných zdrojů se zde můžeme setkat např. s popisem ztv. MHD generátoů.


Autoři hodnotí velké elektrárny v USA, vztažené k srovnatelnému výkonu 1000 MW nebo roční výrobě elektřiny 8 800 GWh.


http://www.tretipol.cz
http://www.modernpowersystems.com
Popis infrapanelů, využívané technologie, výhody a nevýhody, použití


http://www.aquatrend.cz
http://www.infra-panely.cz
http://www.sunnyhouse.cz
http://thermowell.net
Popis principu LED a jejích základních principů, technologie LED čipů, použití LED osvětlení včetně jejich výhod a nevýhod.


http://www.svitidla-deltalight.cz
http://www.green-electric.cz
http://www.modernipanelak.cz/
http://www.tfn.cz
V Temelíně je od nynějška k vidění nejen jaderná elektrárna, ale i energetická supernovinka. Odstartoval zde totiž projekt, jehož cílem bude zavedení solárních panelů, které jako první na světě svého druhu k výrobě energie využívají nanovláken.


http://www.tretipol.cz
Zdá se, že i v energetice bude třeba v budoucnu dbát na estetiku, což platí i u sloupů vysokého napětí. Pokud se stanou „objektem zájmu“ designérů, mohou se vedle svého primárního praktického účelu ještě stát i uměleckým dílem v krajině.


http://arphenotype.com/
Základní metody a postupy vedoucí k výraznému omezení spotřeby elektrické energie


www.cez.cz