Click Vizuální a akustická syntéza řeči.pdf link to view the file.