Pro komprimaci dat svědčí tyto důvody:

  • úspora místa na paměťovém médiu
  • zvýšení přehlednosti uložených souborů
  • zvýšení rychlosti dálkového přenosu dat
  • ušetření finančních prostředků při dálkovém přenosu dat
  • možnost rozdělení komprimovaných souborů do bloků požadované velikosti

Při posuzování kompresních programů bereme v úvahu zejména tyto aspekty:

  • rychlost komprese (komprimace) je dána časem potřebným pro sbalení do komprimované podoby. Čas potřebný pro kompresi různými komprimačními programy se u rozsáhlých souborů liší o celé minuty, což není zanedbatelné.
  • Rychlost dekomprese je pak čas potřebný k rozbalení komprimovaného souboru do původní podoby. Tento parametr je ze všech tří nejméně důležitý, protože doba dekomprese je vždy kratší než doba komprese.

Kompresní poměr je nejdůležitější a nejsledovanější. Kompresní poměr bývá udáván  většinou jako poměr mezi velikostí komprimovaného a původního souboru. Jedná se o procentuální vyjádření velikosti komprimovaného souboru vzhledem k původnímu souboru. Čím je menší hodnota procentuálního vyjádření, tím je výsledek komprimace lepší.

Př. Máme soubor, který má před kompresí 900KB a po kompresi dosahuje jeho velikost 200KB. Vypočítej jeho kompresní poměr.

Řešení: 200/900*100 = 22,22%. Celková úspora je tedy 77,79%.

Mezi nejznámější typy komprimačních programů patří WinRAR, WinZip, ARJ atd…

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 8:38 AM