Definice e-learningu

Jednoduše řečeno je to proces, který řeší tvorbu interaktivních multimediálních kurzů, jejich distribuci k uživatelům a řízení výuky. Fáze e-learningu: tvorba, distribuce, řízení.

Co nám e-learning přináší?

  • Snížení nákladů na klasické vzdělávání. Jedná se především o náklady na pronájme učeben, zajištění studijních materiálů, cena za lektora, doprava a další. Nesmíme zapomenou na náklady, které nám vznikají v době, kdy je zaměstnanec na školení a nevykonává svoji práci. V případě e-learningu všechny tyto náklady jsou sníženy na minimum.
  • Časově nezávislé a individuální studium. Student sám volí dobu, kdy se bude vzdělávat, nebo-li vzdělává se ve chvíli, kdy to potřebuje a když se chce učivu věnovat. Absolvuje kurzy dle vlastních potřeb - věnuje učivu tolik času, kolik potřebuje, volí rychlost učení, typ a formu kurzu, kdykoliv si může látku zopakovat a ověřit si svoje získané znalosti.
  • Zajištění vysoké úrovně předávaných znalostí a jejich udržování.
  • V rámci hodnocení je jistá závislost na lektorovi a nemusí přesně korespondovat s úrovní znalostí studenta. Také zjištění toho, jaké informace si student z kurzu odnesl a zda je bude schopen využít v praxi, je těžko měřitelné. V e-learningu je každý student hodnocen podle stejných pravidel. E-learning dává studentovi možnost okamžité zpětné vazby a informuje o jeho výsledcích (jeho i nadřízené).

Typy LMS systémů

IBM  Lotus  produkty – www.lotus.com. Zaměřené především na korporativní  vzdělávání, s  tradičně kvalitním uživatelským rozhraním,  velkým komfortem a množstvím  integrovaných funkcí. Je zde  k nalezení IBM Lotus Learning Management Systém,  IBM Lotus Learning  Space, IBM Lotus Virtual Classroom, IBM Lotus Learning Space  Forum.  Poslední jmenovaný je úzce svázán s Lotus Notes. Jak je zvykem  velkých  společností, cena se na webu zjistit nedá. Podpora  standardů IMS/SCORM.

Off-line  klient (výborná vlastnost, nepříliš obvyklá)

Dá  se předpokládat, že vše  bude vyžadovat IBM aplikační server, ne-li přímo  operační  systém a databázi (což zase obojí funguje nejlépe na IBM hardware).  Z tohoto hlediska je řešení pravděpodobně jednak cenově  náročné, jednak málo  kompatibilní s jinými řešeními.

Po  nepříliš dobrých zkušenostech  se supportem IBM nejsem pro toto řešení příliš  nadšen,  ačkoli podpora u balíkového produktu bude jistě kvalitnější.  LearningSpace je využíván např. na Ostravské univerzitě  v Ostravě.

WebCT

Tento  systém je používán např. na ČVUT. Jde o kvalitní  a rozsáhlý systém, podporující  IMS i SCORM a řadu dalších  standardů. Bohužel, on-line demo na ČVUT bylo v době  vzniku  tohoto přehledu nepřístupné. Nejde o pouhý LMS, ale systém  je vybaven i  doprovodným softwarem pro diskuse, kalendář, poštu  nebo domovské stránky  studujících, což je vybavení, na jaké  jsme zvyklí u největších výrobců (IBM,  Oracle). Z webových  stránek autorů lze prohledávat databázi asi 1500 obsahových  balíků (v angličtině).

Systém  samotný je lokalizován do 12 jazyků včetně ČJ.

Oracle  iLearning

Jak  je u Oraclu zvykem, jde o propracovaný  systém, preferující sféru enterprise. Tomu  bude odpovídat i cena. Oracle produkty mezi softwarem  jsou totéž, co Porsche  mezi automobily. Ceny na webu nehledejte,  ale ze zkušenosti vím, že jen licence  na databázi, která  na sto procent tvoří srdce systému, stojí pár miliónů,  nemluvě  o Oracle Internet Application Serveru, jehož design je na iLearningu  patrný.

Samozřejmě  obsahuje  i doprovodný software, jako diskuse, poštu, personalizované domovské  stránky, sledování postupu studentů a mnoho dalšího, což  jsou funkce většinou  obsažené v aplikačním serveru. Jistě  by neměl problém s ohromnou zátěží, stejně  tak jako s drobným  přizpůsobením či dopsáním vlastních funkcí. Také technická  podpora Oracle specialistů je výborná. S Oracle produktem  málokdy zůstanete ve  slepé uličce. A i to se projevuje v ceně.

eDoceo

V  Javě napsaný rozsáhlý systém od Trask Solutions,  plně lokalizovaný.  Implementován např. v GE Capital a na  Ministerstvu zdravotnictví ČR. Zahrnuje i  nástroj pro tvorbu  kurzů. Na webových stránkách je i nabídka hotových kurzů  od  Gopasu, Zebra systems, VOX a dalších.

Zajímavou  nabídkou je možnost provozu formou ASP –  na jejich strojích, pod jejich správou,  za pravidelný měsíční  poplatek. Ten je kalkulován podle počtu uživatelů a kurzů  na  serveru. ASP poskytuje měsíční exporty. Poněkud zvláštní  je, že firma nutí  své klienty vypracovávat reporty o použití  a využití systému z hlediska plnění  požadavků na vzdělávací  program klienta.

Pozoruhodná  je aplikace Off-line student. Kurzy se downloadují na klientský  počítač a po  jejich absolvování se výsledky (např. testů)  pošlou zpět na server.

Virtual-U

Virtual  Learning Environments,  Inc. O svém produktu tvrdí: Virtual-U Software pro online  poskytování  kurzů a správu. Software je webový, vícejazyčný (angličtina,  španělština, francouzština, portugalština, další jazykové  moduly mohou být  vytvořeny zákazníkem a zařazeny do nabídky  produktů),  přizpůsobitelný  a levný. Nabízejí on-line  demo a instalaci zkušební verze.  Software byl původně vyvinut na Simon Fraser  University ve Vancouveru  ve spolupráci s TeleLearning Network of Centres of  Excellence  a je používán vzdělávacími institucemi v různých zemích  světa.

K dispozici je i zdrojový kód pro případ potřeby  vlastních úprav. Součástí je konferenční systém, portál,  chat, personalizace,  osobní záložky, správa zápisu do kurzů  a osobních záznamů, hodnocení studentů  číselné i slovní  atd.

Technologicky  je systém  založen na Apache a Perlu, což je ověřená a výkonná dvojice  pro  dynamické webové aplikace, provozovatelná na Windows, Linuxu  a dalších  systémech.

Podpora  standardů nezjištěna, stejně jako nebyla nalezena zmínka  o požadované databázi,  pokud ji systém potřebuje (je možné,  že ne).

Click2Learn

Běží  na Oracle nebo MS-SQL, na Windows a IIS. Plně webový systém.  Obsahuje learning  management, learning content management, virtual  classroom, collaboration  center, personalized delivery, performance  management, information management,  simulation editor, auditing,  toolbook na vytváření obsahu. Podpora AICC, SCORM –  plné  API.

Hodně  se vychvalují, jak  jsou dobří. Za klady stavějí vlastnosti, které jsou  považovány  za samozřejmé, jako škálovatelnost, jednotné rozhraní, centrální  login atd. Žádné demo ani ceny na webu nejsou.

Možné formy e-learningu

E-learning  může být provozován na několika různých úrovních s různou  technickou a  organizační náročností.

Off-line –  studijní materiály jsou distribuovány  jako počítačová data (dokumenty,  multimédia) na elektronických  nosičích, například na CD.

Asynchronní on-line – materiály jsou stahovány  z internetu.  Případná konverzace mezi studentem a tutorem, nebo mezi studenty  se  odehrává prostřednictvím e-mailu nebo diskusních fór.

Synchronní on-line – studium probíhá  během připojení  k internetu. Komunikace ve studijní skupině může probíhat  i  prostřednictvím chatu a jiných komunikačních prostředků  pracujících v reálném  čase.

Kombinace …

Každý  způsob má svá pro i  proti. Z hlediska motivace studenta je výhodnější spíše  on-line  přístup, nutící ho pravidelně věnovat čas studiu. Studenti  ale často  bývají již zaměstnáni nebo jinak časově vázáni.  V takovém případě je organizace  interaktivního studia složitá,  zvláště je-li třeba synchronizovat větší skupinu  posluchačů.

Současnost a budoucnost e-learningu

Názory na e-learning jsou pochopitelně velmi různé. Je jisté, že e-learning zásadně mění zažité náhledy na to, co je výuka a jak má vypadat výukový proces. Příznivci e-learningu budou argumentovat snadnou dostupností, efektivitou a nezávislostí na místě a času, od odpůrců uslyšíme asi nejčastěji slova jako odosobnění, tradice a lidský přístup.

Odpůrci e-learningu nejčastěji argumentují právě tím, že počítačové učení ruší osobní a individuální přístup pedagoga. Zda-li je to pravda, závisí opět na konkrétní realizaci e-learningového kurzu, ale také na tom, s čím srovnáváme. Počítač samozřejmě těžko nahradí lidskou přítomnost, na druhou stranu, má-li pedagog v prezenčním kurzu více než dvacet lidí, stejně se nemůže věnovat každému zvlášť. Student e-learningového kurzu může naopak vnímat jako výhodu, že sedí u počítače místo toho, aby byl ve styku s tutorem, který ho může v nečekanou chvíli vyvolat a klást mu záludné otázky.

Na straně pozitiv jednoznačně nejvýše stojí nezávislost na místě a času. To je praktické jak ve firemním vzdělávání tak i ve školství. Už dnes je například možné takto dálkově získat diplom na několika amerických univerzitách a přitom bydlet a jíst za české ceny a doma. E-learning také vede studenty k práci s počítači, což je schopnost, kterou budou v budoucnu potřebovat. Další výhodou je možnost použití multimédií a z toho plynoucí zpestření a zkvalitnění výuky. V hodině cizího jazyka se studenti například mohou pomocí videokonference setkat se studenty v sousední zemi a pracovat na společném projektu.

A budoucnost? Začíná se hovořit o adaptivních hypermédiích a adaptivním webu, který se bude přizpůsobovat schopnostem a potřebám konkrétního studenta. Tyto projekty jsou však stále spíše záležitostí akademické půdy. Skoro jisté však je, že forma e-learningových kurzů bude ještě výrazněji přecházet od hypertextové k hypermediální podobě. Zároveň budou pokračovat snahy o unifikaci formátů a protokolů pro e-learningové kurzy.

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 8:36 AM