Do jednoho QR kódu (tedy obrazce s 1 500 čtverečky) je možné uložit až 3 000 bajtů informací.

QR kódy mohou nést textovou zprávu, detailní kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. Mimo těchto dat jsou ale v obrazcích zakódovány další informace, které potřebuje tzv. QR čtečka pro samotné jejich dekódování. QR čtečky jsou tedy zařízení, která nám - podobně jako snímače čárových kódů - umožní zakódovanou informaci znovu převést do srozumitelného jazyka.

Jak QR kód funguje?

Každý QR kód se skládá z několika části: terčíků pro správné zaměření při čtení, informací o formátu kódu, verzi kódu a samozřejmě samotných dat.

Existuje několik různých verzí kódů, které se liší jednak kapacitou, ale také schopností odolávat poškození. V případě kapacity samozřejmě záleží na tom, jaký typ informace ukládáme. Maximálně je možné uložit:

 • 7089 číslic
 • 4296 alfanume­rických znaků
 • 2953 bajtů libovolných dat
 • 1817 japonských znaků Kanji

Co se běžně ukládá?

V principu je možné samozřejmě do QR kódu uložit libovolná data. Nejčastěji se ale ukládají informace konkrétního charakteru jako jsou:

 • Webová adresa (URL)
 • Kontaktní informace (vizitka)
 • Událost v kalendáři
 • E-mail
 • Poloha dle GPS
 • Telefonní číslo
 • a další…

Jako příklad uvádím QR kód portálu http://www.coptel.barinka.net:

Jednoduchý generátor QR kódu lze nalézt na stránce http://qrcode.kaywa.com. Na stejné adrese také můžete získat software pro dekódování obrazu (čtečku).

 

 

 

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 8:35 AM