Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Tento přístěvek je zaměřen na popis práce s programem Motion Editor. V přiloženém flash návodu a videu je názorný postup, jak vytvořit vlastní pohyby robota, odzkoušet je a provést jejich zálohování.


Bc. Ludvík Kochaníček
Popis zařízení umožnující třídění kuliček podle barvy nebo pouze dávkování do zásobníků podle stanoveného počtu. K pohonu toho zařízení jsou využívány výhradně elektrické pohony. Tento model je možno obsluhovat ručně nebo pomocí pomocí PLC.


Ludvík Kochaníček
Seznámení se stavebnicí BIOLOID od firmy Robotis. Tato stavebnice slouží pro výuku programování nejen robotů. Rovněž umožňuje vlastní kreativní konstrukční řešení spojení pohonů a nosných dílů.


Firma FESTO podporuje vzdělávání v oboru automatizece. Jedním z prostředků vzdělávání jsou tzv. MPS sestavy. Kombinují využití elektrických pohonů, pneumatiky a hydrauliky. Jsou určeny pro řízení převážně pomocí PLC.


http://www.engineeringtv.com/video/Festo-MPS-System-Part-1
http://www.engineeringtv.com/video/Festo-MPS-System-Part-2
http://www.festo-didactic.com/cz-cs/v-ukov-syst-my/mps-the-modular-production-system/?fbid=Y3ouY3MuNTQzLjMxLjIwLjU4NQ
Popis zařízení umožnující transport materiálu pomocí pneumatického pohonu. K uchopení objektu manipulace využívá vakua. Zařízení je určeno pro řízení pomocí PLC.


Bc. Ludvík Kochaníček
Popis zařízení umožnující třídit materiál podle druhu. Zařízení je určeno pro řízení pomocí PLC.


laboratoř PLC, SŠ-COPT Kroměříž