Číslicová technika a jazyk VHDL

Číslicové systémy a jazyk VHDL

 

V tomto titulu odborné literatury jde o značně rozsáhlý text s obrázky, grafy a schématy zapojení  z výše uvedené oblasti, který je doplněn o základy signálové problematiky  a základů jazyka VHDL, programovatelné logické obvody, paměti, mikroprogramovatelné automaty a návrhy logických obvodů.

Při rozsahu kolem 350 starn je na uvážení každého zájemce, nakolik jde postihnout všechny uváděné části mariálu informativně nebo do hlouby vhodné pro odborné studium.

Lze jej doporučit studentům středních a vysokých odborných škol.

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 10:03 AM