Seznam užitečných odkazů včetně stručné charakteristiky
Titul se zabývá přehledným a rozsáhlým způsobem o :
-základech číslicových obvodů
-výrokové logice
-logických funkcích
-technologiích výroby
-konbinačních a sekvenčních logických obvodech
-struktuře jazyka VHDL
-programovatelných logických obvodech ...


Jiří Pinker, Martin Poupa:Číslicové systémy a jazyk VHDL, nakladatelství BEN.
www.ben.cz/_d/obsah/1217360.pdf
Praktický příklad simulátoru elektronických obvodů


http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/ART1346-Online-simulator-elektronickych-obvodu.html