Zázemí pro výuku PLC na SŠ-COPT Kroměříž

Nedílnou součástí výuky automatizace na školách by měla být i výuka programovatelných automatů. Na naší škole má výuka programování PLC dlouholetou tradici. Žáci získávají základní znalosti z této oblasti jak v rovině teoretické, tak praktické. Praktické zkušenosti s aplikací PLC žáci získávají v laboratoři vybavené modely reálných zařízení s využitím elektrických a pneumatických pohonů. Zde si mohou vytvořit základní představu o možnostech a postupech při realizaci skutečných úlohách řízení.

Žáci si zde své teoretické poznatky prakticky ověřují, hledají cesty jak nejlépe program sestavit a odladit. Toto mohou provádět např. na modelech reálných dopravníků, výrobních a třídících linek nebo modelech silničních křižovatek.

Snahou je nezaměřovat se pouze na jediný typ či výrobce PLC, ale vyučovat tím způsobem, aby žákům nedělalo v praxi problémy zacházení i s jinými typy automatů. Při praktických cvičeních se mohou setkat s výrobky značky Siemens a Mitsubishi. Software pro jejich programování umožňuje jak grafické, tak i textové formy zápisu programu. Samozřejmě vše ve standardu normy IEC EN 61131-3.

Firma Mitsubishi je na naší škole zastoupena modely řady FX 0N, 1N .

Od firmy siemens jsou využívány především PLC řady S7-200 a pro zdatnější i S7-400 umožňující komunikaci po síti LAN a spolupracující se zobrazovací jednotkou (touch panelem) .

 

Modely pro výuku programování PLC

Křižovatky