Oceněnými jsou Richard F. Heck (University of Delaware, USA), Ejiči Negiši (Purdue University, USA) a Akira Suzuki (Hokkaidská universita v Sapporu, Japonsko) za objevení způsobu, jak využít paladium coby katalyzátor při syntéze složitých organických molekul.

Atomy uhlíku jsou poměrně stabilní a nereagují spolu příliš ochotně. Při tvorbě jednoduchých molekul si organičtí chemikové vystačí s metodami, které reaktivitu uhlíkových atomů zvyšují. Ale jakmile došlo na tvorbu skutečně složitých molekul podobných těm nejkomplexnějším molekulám známým z přírody, tradiční metody začaly selhávat. Při syntéze chemici získávali příliš mnoho nechtěných vedlejších produktů.

Využití paladiového katalyzátoru umožňuje vznik složitých molekul, které by jinak nebylo možné či snadné připravit. Atomy uhlíku se v blízkosti atomu paladia k sobě přiblíží mnohem ochotněji než bez této pomoci.

Takto připravené sloučeniny nacházejí využití v medicíně, elektronice a v nejrůznějších průmyslově využitelných materiálech

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 12:38 AM