Instance Všeobecně vzdělávací předměty internetového vzdělávacího portálu COPTEL je výstupem projektu, který vznikl na podporu žáků na středních školách Zlínského kraje. Jeho cílem je poskytnout žákům informace, které jim usnadní orientaci a přípravu do výuky. Všem děkujeme za návštěvu a projevený zájem o vzdělávání. Poděkování patří rovněž pedagogům, kteří se jako autoři zapojí do další tvorby obsahu portálu.