Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Posuďte sami, zda kniha, která nese podtitul „Bez předchozích znalostí“, je vhodná pro studenty SŠ… Publikace nabízí  srozumitelný výklad, ale nevynechá žádný krok, nezabíhá do detailů a obsahuje názorné příklady, na nichž lze stavět. V každé kapitole, i na konci knihy, čtenář najde test znalostí.


http://shop.ben.cz/cz/114134-digitalni-elektronika.aspx
Multimediální učebnice Digitální obvody a mikroprocesory je přístupná na webu Ústavu mikroelektroniky VUT Brno.


Chlubný
Impulzová a číslicová technika je studijní materiál, který umožňuje získat představu o hloubce probírané látky v oblasti teorie  i cvičení na VUT Brno a současně porovnat s možnostmi i metodami používanými na středních školách.
Vhodné pro pedagogy i žáky se zájmem o tento obor.


www.urel.feec.vutbr.cz/~fryza/?V%26yacute%3Buka...a...technika
Základy fuzzy logiky a její srovnání s Booleovou algebrou


www.rydval.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005061701
www.fuzzy-logika.navajo.cz
Základy fuzzy logiky,www.rydval.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005061701


www.rydval.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005061701
Katalog GM 2010 je katalogem komerčním a umožňuje získat přehled o běžně dostupných součástkách a elektrotechnikém materiálu pro praxi.


www.gme.cz/cz/electronic/
Kniha velice podrobně popisuje druhy číslicových obvodů a jejich použití.


www.ben.cz/cz/e-shop/
Kniha je učebnicí i katalogem současně. Kromě potřebné teorie může studentům ukázat skutečné vlastnosti součástek. Cena ve slevě je také velmi lákavá.


http://shop.ben.cz/cz/180022-prehled-obvodu-rady-cmos-4000.aspx
Autorovi se podařilo sestavit dílo, které je nejen konstrukční katalog,ale také učebníce. Pro studenty průmyslové školy může být velmi povzbudivé spojení teoretických informací a praktických údajů.
Cena ve slevě je příznívá i pro mladé zájemce.


http://shop.ben.cz/cz/180050-prehled-obvodu-rady-ttl-7400-1-az-2-dil.aspx