Přehled odborných akcí se zaměřením na daný předmět včetně hodnocení a osobních zkušeností
Výstavba elektrárny Dětmarovice byla zahájena v roce 1971. Spouštění čtyř bloků probíhalo postupně  do roku 1976. Generálním projektantem stavby byl Energoprojekt Praha, stavbu provedla firma VOKD Ostrava, dodavatelem technologie byla Škoda Plzeň. Její instalovaný výkon je 800 MW a je tak nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Na krátkém videu můžeme sledovat exkurzi žáků SE 4 SŠ - COPT Kroměříž při prohlídce elektrárny.


http://cs.wikipedia.org
Soutěž U4energy představuje panevropskou výzvu pro školy, která má za cíl zapojit žáky a učitele do ambiciózních plánů Evropy na změnu klimatu. U4energy je iniciativou Evropské komise, financovanou prostřednictvím programu Inteligentní energie pro Evropu.


http://www.u4energy.eu
Distribuované zdroje energie je téma, o němž se diskutuje mezi odborníky i laickou veřejností. Jak co nejlépe využívat obnovitelné zdroje energie? Skutečně se vyplatí i soukromníkům a malým podnikatelům využívat solární energii, malé vodní a větrné elektrárny nebo vyrábět teplo a elektrickou energii spalováním biomasy? Jaké jsou legislativní podmínky a jaký vliv bude mít připojení velkého množství malých, distribuovaných zdrojů energie na řízení elektrizační sítě a na kvalitu dodávek elektrické energie?


http://www.odbornecasopisy.cz/
Asociace pro mládež, vědu a techniku


http://www.amavet.cz