Globálnímu oteplování a dalším ekologickým katastrofám mohou zabránit tržní mechanismy. Vlády však musejí zajistit institucionální podmínky pro jejich fungování.

K takovému závěru dospívá ve svém environmentálním výhledu do roku 2030 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 30 nejrozvinutějších světových ekonomik včetně Česka.


http://www.czp.cuni.cz/Osoby/Moldan/Publikace/t118h.htm
http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=523116
http://www.enviwiki.cz/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_environment%C3%A1ln%C3%AD_probl%C3%A9my