Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“

Nedostatek pitné  vody představuje celosvětově velmi závažný problém. Člověk, který žije v podmínkách, kde je pitné vody zatím ještě stále dostatek, se jen těžko dokáže vžít do situace jedince, kterého denně pronásleduje téměř jediná neodbytná myšlenka, myšlenka na pitnou vodu. Ačkoli občas proneseme, že umíráme žízní, těžko si dovedeme představit situaci, že bychom se napili třeba vody z kaluže či ze studny s označením zdravotně závadná voda.

Více než miliarda lidí na světě však nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody, což znamená, že jim v podstatě nezbývá nic jiného, než pít vodu závadnou, vodu, která může zabíjet. Důvodem je skutečnost, že voda tvoří více než 80 % lidského organismu a je pro něj naprosto nepostradatelná. Bez pravidelného přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, která se zpočátku projevuje bolestmi hlavy, suchou kůží, zhoršením činnosti ledvin, dochází k relativnímu nadbytku iontů a minerálů. Klesá fyzická a duševní výkonnost, může dojít k dezorientaci a dlouhodobá dehydratace může vést ke ztrátě vědomí a následné smrti žízní.


http://www.hyperbola.cz/index.php/Nedostatek-pitne-vody-je-celosvetovy-problem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitna_voda
Česká televize-pořad Port
Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný.


Česká televize pořad-Port
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluneni_energie