Zájemci o chemické pokusy zde najdou stručný textový úvod do prostředí Virtual Lab včetně jednoduchého videotutoriálu.