Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
ukázka rozboru literárního díla


V.Kaplický - Kladivo na čarodějnice
Ukázka rozboru literárního díla


L.Fukd - Spalovač mrtvol
Ukázka rozboru literárního díla


Mika Waltari : Egypťan Sinuhet
Ukázka rozboru literárního díla


A.C.Clarke - 2001: Vesmírná odyssea
Ukázka rozboru literárního díla


M.Bulgakov - Mistr a Markétka
Ukázka rozboru literárního díla


G.Orwell - Farma zvířat
Ukázka rozboru literárního díla


I.Solženicyn - Jeden den Ivana Denisoviče
ukázka rozboru literárního díla


J.R.R. Tolkien - Společenstvo prstenu
Ve druhé polovině 20. století nacházela literatura inspiraci v dramatickém vývoji světa. Byly tu nejen zkušenosti z největšího válečného střetu, ale i napětí z rozdělení světa poválečného. Prudký rozvoj vědy a techniky, devastace životního prostředí ukazují na globální problémy lidstva. Projevuje se i krize v mezilidských vztazích, pocit úzkosti, ohrožení, odcizení (existencialismus). Dále snaha distancovat se od těch nahoře, revolta, tendence nerespektovat konvence (beatníci), hledání jistot v jiné než moderní civilizaci. Román využívá reportážních postupů, rozvíjí vnitřní monolog postav. Během studené války probíhá bouřlivý rozvoj vědy a techniky, přepych, pohodlí, hrozba ekologických a válečných katastrof, prohlubování rozdílů mezi bohatými státy a zeměmi třetího světa. Od konce 60. let se hledají nové životní postoje (postmodernismus), touha po originalitě a neopakovatelnosti otevírá prostor k volnému přejímání forem nejrůznějších směrů minulosti i současnosti, důležitá je opravdovost prožitků.


M.Sochrová - Literatura v kostce
V.Martínková - Dějiny literatury 4
Ukázka rozboru literárního díla


Michal Viewegh - Báječná léta pod psa
www.viewegh.cz
V 90. letech se slučují všechny tři literární proudy, mizí vnější politické zásahy a zákazy, zanikl Svaz českých spisovatelů, byla ustanovena Obec spisovatelů, která sdružuje autory bez rozdílu přesvědčení. Exiloví nakladatelé se často vrací domů nebo se kolem nich vytváří Střediska krajanské kultury. Vznikala překladová literatura, historická a náboženská díla, beletrie, v pol. 90. let i seriózní odborné práce. Zanikají některá periodika, ta zakázaná se vrací Literární noviny. Objevuje se kulturní chaos, nelze rychle rozdělit braková díla a  díla, která dříve nemohla vyjít.
Nejvýraznějším autorem doby je s odstupem let


V.Martínková - Dějiny literatury 4
ukázka rozboru literárního díla

Charakteristika díla:  literatura 2. poloviny 20. století, příběh z meziválečného období.

O autorovi:      Narozen v Ostravě (1911 – 2003), pracoval jako důstojník armády.
                        Od roku 1940 píše pro Lidové noviny a v letech 1955 – 1971 pro  humoristický  časopis Dikobraz.

            Díla: Saturnin, Muž se psem, Profesor biologie na žebříku.


Zdeněk Jirotka - Saturnin
ukázka rozboru literárního díla


Charakteristika období: - česká literatura 2. poloviny 20. století. Rozvijí se psychologická próza i inspirace historická. Poprvé se u nás prosazuje žánr literatury faktu a sci-fi.
V próze přicházejí experimenty, díla se zaměřují na hledání nových jazykových a stylových prostředků. Uplatňuje se fantastika a imaginace.


( ukázka rozboru literárního díla)


Charakteristika díla a autora: období po 2 sv. válce. Autorem díla je Bohumil Hrabal -  prozaik, básník a scénárista, narozen v Brně. Otec správce pivovaru v Nymburce. Studoval právnickou fakultu. Prošel různými zaměstnáními, pracoval jako pojišťovací agent, obchodní cestující, balič papíru, kulisák. Od roku 1962 spisovatelem z povolání.


B.Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále
V roce 1968 vystoupili někteří literáti s ostrou kritikou sovětské okupace, za což byli režimem stíháni. Někteří emigrovali-Kundera, Škvorecký. Jiní zůstali-Klíma, Havel, Kohout. Literatura se poté dělí na oficiální (literáti mohli volně vydávat svá díla), exilovou (knihy vycházely v zahraničních nakladatelstvích) a samizdatovou (knihy vycházely pokoutně-přepisované, na stroji, kopírované...).
Oficiální literatura je většinou horší kvality, plná popisnosti, moralizátorské tendence, je poplatná tehdejší době, vybírá si nekonfliktní témata. Reprezentanti této méně kvalitní literatury-Stanislav Rudolf (dívčí romány), Pavel Francouz, Karel Misař. O tomto období se často hovoří jako o krizi české prózy.


Literatura - Dějiny literatury 3, V.Martínková
Odmaturuj z literatury 1
Literatura v kostce - M. Sochrová
Zařazení do kontextu literatury:
Česká literatura od 20. století
první román Milana Kundery z roku 1965(67)


Odmaturuj z literatury 2, nakl. Didaktis
Milan Kundera - Žert
Proud neoficiální literatury – autoři exilové a samizdatové tvorby

Hlavním znakem byla skutečnost, že se tato literatura objevuje po okupaci tzv. spojeneckými vojsky v roce 1968, jde tedy  o 70. a 80. léta. Autoři, kteří v tomto období tvoří v neoficiálním proudu literatury, se se státní politikou po srpnové okupaci názorově rozešli a buďto později odešli do emigrace, nebo tvořili tzv. do šuplíku, protože oficiálně byla jejich tvorba zakázaná.


Literatura v kostce, Marie Sochrová
Odmaturuj z literatury 2, nakl. Didaktis
Kromě autorů běžně uváděných v učebnicích se dokázali prosadit i další spisovatelé, kteří jsou mnohdy neprávem opomíjeni.


Mgr. Jiří Svoboda
Ukázka rozsáhlosti tvorby a šířky zaměření některých známých autorů v uvedeném období.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha : Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
PUTNA, Matin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Praha : Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6.
KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté : 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha : Mladá fronta, 2010. 280 s. ISBN 978-80-204-2307-8.
MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Praha : Academia, 2010. 340 s. ISBN 978-80-200-1823-6.
Čeští spisovatelé 20. století. Praha : Československý spisovatel 1985, s. 179-183
Česká literatura od počátků k dnešku. Praha : NLN 1998
Slovník zakázaných autorů 1948-90. Praha : SPN 1991, s. 142-145
Zdeněk Pešat: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Praha, Československý spisovatel, 1972
Jedná se o spisovatele, kteří sice příliš nevstoupili do povědomí čtenářů, ale svou kvalitní tvorbou naši literaturu obohatili.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha : Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8.
OPELÍK, Jiří, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3/I. M-O. Praha : Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3.
MAHEN, Jiří. Jiří Mahen o sobě. Rozpravy Aventina, říjen 1925, čís. 2, s. 15.
MAHEN, Jiří. Jánošík : tragedie o pěti dějstvích. Královské Vinohrady : Plaček, 1910. Knižní vydání Mahenovy tragédie o Jánošíkovi, jejíž děj se odehrává na Slovensku v letech 1711-1713.
ADAMOVIČ, Ivan; NEFF, Ondřej. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Praha : R3, 1995. ISBN 80-85364-57-3. Kapitola Těsnohlídek, Rudolf, s. 224.
ADAMOVIČ, Ivan; NEFF, Ondřej. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Praha : R3, 1995. ISBN 80-85364-57-3. Kapitola Klíma, Ladislav, s. 117.

Jaroslav Hašek (30. dubna 1883, Praha – 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou) byl český spisovatel, publicista a novinář.
Po nedokončených studiích na gymnáziu se vyučil drogistou a nakonec maturoval na obchodní akademii. Stal se zaměstnancem banky Slavia. V této době se seznámil s českými anarchisty.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha : Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8.
PYTLÍK, Radko. Jaroslav Hašek a dobrý voják Švejk. Praha : Panorama, 1983. 86 s.
POSPÍŠIL, Josef. Znal jsem Haška. Hradec Králové : Kruh, 1977. 136 s.
SOLDAN, Fedor. Jaroslav Hašek, velký mystifikátor. Rozpravy Aventina, 1934, roč. 9, čís. 14, s. 122.
Urban, Otto, Archiv František Josef I., Praha 1991, str.250
Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši zemi bylo velmi bohaté na významné události a literární díla. V letech 1914–1918 proběhla první světová válka jejímž výsledkem byl i rozpad Rakouska-Uherska a vznik československé republiky. Roku 1939 vypukla druhá světová válka, která trvala až do r. 1945.


OPELÍK, Jiří, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 3/I. M-O. Praha : Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3.
T. G. M. se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho otec pracoval jako kočí na císařských statcích. Před odchodem na gymnázium se Masaryk učil kovářem. Po absolvování gymnázia vstoupil na filosofickou fakultu, kde se později stal docentem. Masaryk se vyznal v dění ve světě. K tomu přispělo to, že se jeho manželkou stala Američanka Charlotta.


Milan Machovec: Tomáš G. Masaryk, Praha 1968
Jaroslav Opat: Filosof a politik Tomáš Garrigue Masaryk 1882 - 1893, Index, Köln 1987
Stanislav Polák: Tomáš Garrigue Masaryk. Kdo je … Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1990
Stanislav Polák: Za ideálem a Pravdou Praha, Masarykův ústav Akademie věd ČR, Praha 2000 - 2006
Radan Hain: Staatstheorie und Staatsrecht in T. G. Masaryks Ideenwelt (Teorie státu a státní právo ve světě ideí T. G. Masaryka), Schulthess, Curych 1999, ISBN 3-7255-3913-8 
Alain Soubigou: Tomáš Garrigue Masaryk, přelož. Helena Beguivinová, Ladislav Horáček - Paseka, Praha 2004. ISBN 80-7185-679-7
Radan Hain: Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka (překlad Stanislav Kučera), Karolinum, 2006, ISBN 80-246-1045-0
Jan Herben: T. G. Masaryk – život a dílo presidenta osvoboditele (výtah ze 4. vyd.), Sfinx B. Janda, Praha 1938
Stanislav Polák: T. G. Masaryk (Stručný životopis T. G. Masaryka, Masarykovo náboženství, Grafologické pokusy o T. G. Masaryka), 1990

Vzniká v 19. století, jako reakce na prudký rozvoj přírodních a technických věd. Vychází z životní teorie pozitivizmu – filosofický směr, který dokazuje, že skutečnost je to, co lze poznat našimi smysly. Realistická umělecká díla obhajují tuto filosofii a píší jen o tom, co lze poznat smysly.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
Česká literatura v letech 1815–1918
FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha: Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8.
NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé. Praha: Novina, 1940.Ruchovci
(takzvaná škola národní) byli čeští básníci sdružení kolem almanachu Ruch, který poprvé vyšel roku 1868 při příležitosti položení základního kamene Národního divadla. Věnovali se aktuálním národním a sociálním problémům, usilovali o osvobození české literatury od cizích vlivů, byli tradičnější v látce i formě. Patří do tzv. „školy národní“. Mezi jejich cíle patřila podpora vlastenectví, slovanství a důraz na českou historii a český venkov.
Lumírovci
bývá označována skupina spisovatelů 70. a 80. let 19. století sdružující se okolo časopisu Lumír. Společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů, která přebírala vliv po odcházejících májovcích. Jejich největší snahou bylo povznést českou literaturu na evropskou úroveň.


NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé. Praha: Novina, 1940. - kapitola Jos. V. Sládek, s. 334-341.
KLÁŠTERSKÝ, Antonín. Josef Václav Sládek: Jeho život, literární dílo, ukázky, bibliografie. Praha: Jan Svátek, 1922.
NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé. Praha: Novina, 1940. - kapitola Svatopluk Čech na cestách, s. 342-348. 
NOVÁK, Arne. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946. Kapitola Sv. Čech a básníci školy národní, s. 339-350.
MACHALA, Lubomír; PETRŮ, Eduard. Panorama české literatury. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 552 s. ISBN 80-85839-04-0. S. 141–146. 
PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): pro výuku literatury na středních školách. 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, 2000. 72 s. ISBN 80-238-5357-0. S. 40.
NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé. Praha: Novina, 1940. - kapitola Tři studie o Jaroslavu Vrchlickém, s. 133-158. 
PUTNA, Matin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6.

Májovci byla výrazná literární skupina českých básníků a prozaiků druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra Erbena.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
Česká literatura v letech 1815–1918
FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha: Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8.
NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé. Praha: Novina, 1940.
Realismus
Realismus je umělecký směr, který střídá romantismus – zastoupil ho v 2. pol. 19. století. Byl odpovědí na tehdejší umění, které popisovalo život hlavně bohatých a spokojených lidí, nebo fiktivních či historických osob. Jako předstupeň realismu je považována renesance.


Mgr. Jiří Svoboda
Mgr. Petr Šiška
Český romantismus vychází ze světového romantismu a přejímá všechny jeho znaky. U nás se objevuje zhruba v první třetině 19. století, v období národního obrození (romantické rysy se objevují už u Kollára – Slávy dcera). Z naší literatury mizí učenecký ráz, ve větší míře se začíná rozvíjet literatura krásná. V ústní lidové slovesnosti čerpají autoři z našeho folklóru na rozdíl od doby předcházející, kdy vycházely z folklóru všeslovanského (Čelakovský a jeho Ohlasy).


JANSKÝ, K. Karel Hynek Mácha. Život uchvatitele krásy. 1. vyd. 1953.
Literární pouť Karla Hynka Máchy. 2. vyd. 2004. ISBN 80-200-1249-4.
Literární zápisníky, deníky, dopisy. 1. vyd. 1972.
NOVÁK, Arne. Karel Hynek Mácha: Básně, Máj, Zlomky, Dopisy, Deník. Praha: Laichter, 1907. Svazek obsahuje autorovy básně, dramatické zlomky, deník a dopisy.
OPELÍK, Jiří, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 3/I. M-O. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3.
PADEVĚT, Jiří: Cesty s Karlem Hynkem Máchou, Praha: Academia, 2010, ISBN 978-80-200-1850-2
Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století. Základními kameny romantismu jsou cit, individualita (a individuální prožitek) a duše (zejména psychicky trýzněná duše). Romantismus vznikl jako reakce na monopol rozumu ve filozofii osvícenství, strohost antikou inspirovaného klasicismu. Výchozí podněty hledal v minulosti (hlavně ve středověku) a v exotických zemích.


Balajka, Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Fortuna, Praha, 1995
Vlašín, Štěpán a kol.: Slovník literárních směrů a skupin, Panorama, Praha, 1983
Vlašín, Štěpán a kol.: Slovník literární teorie, Československý spisovatel, Praha 1984
Vodička, Felix a kol.: Svět literatury I. SPN, Praha, 1969


Národní obrození je proces, který probíhal převážně v 18. a 19. století (někde probíhal i v jiných dobách) a označuje obrodu konkrétní národní kultury.


MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka. Praha:  Melantrich, 1969 (první vydání z roku 1895).
MACURA, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany:  H & H, 1995.
KOČÍ, Josef. České národní obrození. Praha:  Svoboda, 1978.
HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha:  Mladá fronta, 1999.
NOVÁK, Arne. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946.
Ukázka rozboru díla ve čtenářském deníku


Čtenářská deník k Literatuře v kostce - Marie Sochrová
V českém prostředí odpovídá preromantismus první fázi českého národního obrození, která spočívala zejména v národním sebeuvědomění a ve snaze navázat na kulturní hodnoty, které tu již v minulosti byly vytvořeny.


Bohuš Balajka: Přehledné dějiny literatury I. , Fortuna, Praha 1995,
Josef Hrabák, Dušan Jeřábek a Zdeňka Tichá: Průvodce po dějinách české literatury, Panorama, Praha 1978,
Josef Petráň a kol.: Počátky českého národního obrození: společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Academia, Praha 1990,
Felix Vodička a kol.: Svět literatury I. , SPN, Praha 1969,
Termínem preromantismus je označován umělecký proud, který vznikl zhruba v polovině 18. století jako reakce na klasicismus a osvícenství, a který ohlašoval blížící se romantismus. Protože se orientoval na posílení emocionální působivosti uměleckých děl, bývá často nazýván sentimentalismem.


Bohuš Balajka: Přehledné dějiny literatury I. , Fortuna, Praha 1995,
Josef Hrabák: Čtení o románu, SPN, Praha 1981,
Štěpán Vlašín a kol.: Slovník literárních směrů a skupin, Panorama, Praha 1983,
Štěpán Vlašín a kol.: Slovník literární teorie, Československý spisovatel, Praha 1984,
Felix Vodička a kol.: Svět literatury I. , SPN, Praha 1969,
Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka: racionalismus, logiku a humanismus. Vytvořilo vlastní duchovní, etické a estetické principy, do té doby neznámé, které daly základ mj. dnešním konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie, pokroku a lidských práv.


Im Hof, Ulrich: Evropa a osvícenství. Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2001. ISBN 80-7106-394-0.
Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Era, Brno 2006. ISBN 80-7366-063-6. (2. vydání)
Ukázka čtenářského deníku s rozborem díla.


Čtenářský deník k literatuře v kostce - Marie Sochrová
Klasicismus je umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. století na královském dvoře „krále Slunce“ Ludvíka XIV., odkud se dále šířil do Evropy. První fáze klasicismu je také často nazývána barokní klasicismus, protože se zde mísí barokní prvky s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka.


ARNE, Novák. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946.
Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské, český teolog, filosof, pedagog a spisovatel.


DOSTAL, Jan. Tři kapitoly o Komenském. [s. l.] : Ioanes – Vladimír Nejedlo: ISBN 80-902100-0-7.
KALISTA, Zdeněk. Čechové, kteří tvořili dějiny světa. 3. vyd. Praha: Garamond, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7407-055-6.
KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský – malý profil velké osobnosti. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 1988.
KUMPERA, Jan. Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Ostrava: Amosium Servis, 1992.

České baroko znamená specifickou podobu barokní kultury, jak se vytvořila v českých zemích od 16. do 18. století a doznívala v lidovém umění ještě dlouho potom.


BLAŽÍČEK, Oldřich J. Umění baroku v Čechách. Praha: Obelisk, 1971.
NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha: Odeon, 1969, druhé přepracované vydání 1974.
Jednota bratrská vznikla v Čechách v období husitských válek, těsně před nástupem Jiřího z Poděbrad na český trůn.


Obrazy z dějin Jednoty Bratrské : [II. Jednota Bratrská obnovená]. Praha : Bratrské listy : Reichl, 1911. 186 s.
ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské : s kapitolou o bratrské theologii od ThDr Amadea Molnára. 1. vyd. Praha : Kalich, 1957. 518 s.
MÜLLER, Josef Theodor. Dějiny Jednoty Bratrské. 1. vyd. Praha : Jednota bratrská, 1923. 368 s.
Podrobné doplnění poznatků o barokní kultuře.


KALISTA, Zdeněk: Tvář baroka. Praha: Garamond, 2005. ISBN 80-86379-90-6
KITSON, Michael: Barok a Rokoko. Praha: Artia, 1972.
VÁLKA, Josef: Manýrismus a baroko v české kultuře 17. a 1. pol. 18. století. Studia Comeniana Historici VIII, 1987, s. 155-213.
VAŠICA, Josef: České literární baroko. Praha: Atlantis, 1995. ISBN 80-7108-123-X.

Podrobnosti ze života a díla známého dramatika.


CRAIG, Hardin, a kol. Dějiny anglické literatury I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963. 422 s.
CHUDOBA, František. Kniha o Shakespearovi. Díl I, Prostředí a život. Praha: Jan Laichter, 1941. 815 s.
CHUDOBA, František. Kniha o Shakespearovi. Díl II, Dílo. Praha: Jan Laichter, 1943. 854 s.

Tyto směry vytvořily v Evropě zcela jiné prostředí, na antické památky se přestává hledět s despektem, ale naopak jsou velmi obdivovány.


NOVÁK, Arne. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946.
Počátky české literatury – toto období lze vymezit jako 9. století až polovina 14. století. Je samozřejmé, že některá díla pozdější spadají do této kategorie a některá dřívější díla bývají řazena do kategorie následující – tj. Česká literatura za Karla IV. Do české literatury tohoto období nejsou řazena pouze díla psaná česky, ale všechna díla, která vznikla na území Čech (bez ohledu na jazyk, kterým jsou psána). V této době vznikalo poměrně málo knih, bylo to dáno především jejich nákladností, pracností a i tím, že vzdělanost zde byla velmi malá.


NOVÁK, Arne. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946. 
Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem a návratem k antice.


J. Carroll, Humanismus: zánik západní kultury. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1996 - 199 s. ISBN 80-85959-13-5
I. Hlobil – E. Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha: Academia, 1992 - 273 s. ISBN 80-200-0385-1
M. Kopecký, Český humanismus. Praha: Melantrich 1988
Burke, P 1996: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha.
Martindale, A. 1971: Člověk a renesance. Umění světa. Praha.
Do této části řadíme období, kdy se naše země připravovala na husitství, předchůdce J. Husa, tvorbu Jana Husa, období husitské revoluce až do doby vlády Jiřího z Poděbrad. Toto období není sice časově mimořádně dlouhé, ale česká společnost v něm prošla skutečně velmi radikální změnou. Je samozřejmé, že tyto změny se odrazily i v literatuře.


NOVÁK, Arne. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: R. Promberger, 1946.
BARTOŠ, František Michálek. České dějiny II./6. Čechy v době Husově (1378-1415). Praha: Jan Laichter, 1947. 515 s. 
ČECHURA, Jaroslav. České země v letech 1378-1437 : Lucemburkové na českém trůně II. Praha: Libri, 2000. 438 s. ISBN 80-85983-98-2. 
ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437. Praha: Paseka, 2000. 790 s. ISBN 80-7185-296-1. 
FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2/I. H-J. Praha: Academia, 1993. 589 s. ISBN 80-200-0468-8. 
KEJŘ, Jiří. Husův proces. Praha: Vyšehrad, 2000. 235 s. ISBN 80-7021-387-6. 

V tomto článku se obeznámíme se vším podstatným, co se týká raného, vrcholného a pozdního středověku.


BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. Praha: Vyšehrad, 2006. 480 s. ISBN 80-7021-831-2.
COLLINS, Roger. Evropa raného středověku 300-1000. Praha: Vyšehrad, 2005. 480 s. ISBN 80-7021-660-3.
DRŠKA, Václav; PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha: Aleš Skřivan ml., 2004. 364 s. ISBN 80-86493-11-3.
HAY, Denis. Evropa pozdního středověku 1300-1500. Praha: Vyšehrad, 2010. 412 s. ISBN 978-80-7021-986-7.
LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude, a kol. Encyklopedie středověku. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 935 s. ISBN 978-80-7021-917-1.
MUNDY, John Hine. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha: Vyšehrad, 2008. 446 s. ISBN 978-80-7021-927-0.
Podrobné doplnění vývoje ve starověkém Řecku a Římě, na základě něhož si lépe představíte kolébku evropské kultury a vzdělanosti.


BURIAN, Jan, Civilizace starověkého středomoří, Praha : Svoboda, 1984
GASPAROV, Michail, Na počátku bylo Řecko, Praha : Art slovo, 2004. ISBN 80-903278-0-X
GRANT, Michael, Dějiny antického Říma, Praha : BB/art, 2006. ISBN 80-7341-930-0
MAREK, Václav a kolektiv, Encyklopedie dějin starověku, Praha : Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-201-8
OLIVA, Pavel, Svět helénismu, Praha : Arista : Epocha, 2001. ISBN 80-86328-02-3
OLIVA, Pavel, Zrození evropské civilizace, Praha : Epocha : Arista, 2003. ISBN 80-86410-37-4
Rozšiřující informace o dějinném vývoji, uspořádání, filozofických názorech a literární tvorbě ve starověké Indii a Číně.


FAIRBANK, John King, Dějiny Číny, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 978-80-7106-919-5
MAREK, Václav a kolektiv, Encyklopedie dějin starověku, Praha : Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-201-8
STRNAD, Jaroslav a kolektiv, Dějiny Indie, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-493-0
V článku naleznete podrobnější informace o vývoji společností na Středním východě, v Egejské oblasti, Přední Asii a také v Egyptě.


BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Stěhování národů, Praha : Vyšehrad, 2003. ISBN 978-80-7021-705-4
BURIAN, Jan, Civilizace starověkého středomoří, Praha : Svoboda, 1984
FAIRBANK, John King, Dějiny Číny, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 978-80-7106-919-5

LEICK, Gwendolyn, Mezopotámie : počátky měst, Praha : BB/art, 2005. ISBN 80-7341-555-0

OPPENHEIM, Adolf Leo, Starověká Mezopotámie : portrét zaniklé civilizace, Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0749-0