Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Vítězslav Nezval (26. května 1900, Biskoupky – 6. dubna 1958, Praha) byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Praha: Academia, 2010. 340 s. ISBN 978-80-200-1823-6.
Čeští spisovatelé 20. století. Praha: Československý spisovatel 1985, s. 179-183
Zdeněk Pešat: Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století, Praha, Československý spisovatel, 1972
Jaroslav Seifert (23. září 1901, Praha – 10. ledna 1986, Praha) byl český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Spoluzakladatel poetismu. Nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984), národní umělec.


František Černý: Theater – Divadlo, Orbis, Praha, 1965, str. 47, 328
Jindřich Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce – Divadlo a společnost 1945 – 1955, Academia, Praha, 2007, str. 236, 251, 460, ISBN 978-80-200-1502-0
Kolektiv autorů: Dějiny českého divadla/IV., Academia, Praha, 1983, str. 41–2, 47, 81, 105, 188, 452, 602, 604, 606
Jeden z nejznámějších českých spisovatelů.


FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. A – G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Praha: Mladá fronta, 2010. 280 s. ISBN 978-80-204-2307-8.
MED, Jaroslav. Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939). Praha: Academia, 2010. 340 s. ISBN 978-80-200-1823-6.
ČAPEK, Karel. Divadelníkem proti své vůli: Recenze, stati, kresby, fotografie. Praha: Orbis, 1968. Recenze, stati, kresby a fotografie o divadle a dramatu, které zachycují významné události a portréty osobností, a jejichž autorem je Karel Čapek.
Obrázky autorů uvedeného období


Mgr. Jiří Svoboda
Obrázky autorů uvedeného období


Mgr. Jiří Svoboda
Obrázky autorů uvedeného období


Mgr. Jiří Svoboda
Obrázky představitelů uvedeného období


Mgr. Jiří Svoboda
Obrázky představitelů uvedeného období


Mgr. Jiří Svoboda
Obrázky čelných představitelů NO


Mgr. Jiří Svoboda
Obrázky nejstarších autorů


Mgr. Jiří Svoboda