Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Snahou autora bylo podat čtenářům ty nejmodernější (do konce r. 1996) poznatky z připravovaných vývojových směrů v televizní technice i ze stávajících technologií, například praktické využití kompresních metod v některých profesionálních digitálních televizních zařízeních. Značná péče je věnována barevným vyobrazením ve snaze soutěžit tak se světovou technickou literaturou.


http://shop.ben.cz/cz/120807-televizni-technika-3.aspx
Publikace je určena všem zájemcům o tuto aktuální oblast sdělovací techniky. Přehledově je zpracována problematika prostředků pro vysokorychlostní přenos xDSL a jejich provozu v síti.


http://shop.ben.cz/cz/121252-digitalni-ucastnicke-pripojky-xdsl.aspx
Kniha je určena studentům vysokých a středních škol orientovaných na daný obor. Poučení v ní však naleznou také další zájemci. O aktuálnosti publikace svědčí například rozsáhlá kapitola ve třetím oddílu o problematice softwarového rádia.


http://shop.ben.cz/cz/121183-moderni-radiotechnika.aspx
Kromě základní amplitudové a kmitočtové modulace používané v rozhlasovém vysílání existuje celá řada dalších a modernějších způsobů přenášení signálů, převážně digitálních. Rozvoj těchto nových technologií je obrovský (mobilní telefon, internet, kabelová televize, digitální přenos zvuku a obrazu), a proto jistě stojí za to pochopit jejich základní funkční principy.


http://shop.ben.cz/cz/121080-modulace-a-prenos-signalu.aspx
Knihu uvítají všichni zájemci o vysokofrekvenční techniku. V šesti kapitolách se seznámí s některými základními vztahy, pojmy a chováním vysokofrekvenčních obvodů. Součástí publikace je mnoho praktických zapojení, doprovázených příslušným výkladem, který je srozumitelný všem zájemcům. Proto se do realizace mohou pustit také méně zkušení konstruktéři. Také studenti SŠ si tak mohou vštípit potřebné teoretické poznatky


http://shop.ben.cz/cz/121034-poznavame-elektroniku-5.aspx
Chcete prozkoumat zákonitosti digitálního přenosu? Tato  monografie může sloužit jako kvalitní vysokoškolská učebnice pro studenty teoretické nebo aplikované informatiky, ale i jako zdroj základních poznatků o principech digitální komunikace pro zájemce například z řad studentů středních škol oboru Slaboproudá elektrotechnika.


http://shop.ben.cz/cz/121283-principy-digitalni-komunikace.aspx
Je téměř neuvěřitelné, že podobná publikace na českém trhu naposledy vyšla před více jak patnácti lety. Jedná se o základní téma spotřební elektroniky, a proto se jistě najdou zájemci, kteří tuto knihu uvítají.


http://shop.ben.cz/cz/121082-reproduktory-a-reprosoustavy-1-dil.aspx
Obsah knihy by měl být plně dostačující pro zájemce o VoIP, kteří si chtějí doplnit obecné znalosti ze světa telekomunikací.. Svým chronologickým řazením témat může posloužit i jako učebnice či průvodce telefonie. Publikace by neměla chybět nikde tam, kde se protíná hlasová a datová komunikace.


http://shop.ben.cz/cz/121272-telekomunikace-a-voip-telefonie.aspx
Kniha seznamuje se zvláštnostmi příjmu zemského digitálního televizního vysílání; důraz je kladen na praktické informace, které potřebují televizní diváci k tomu, aby se mohli vybavit potřebnou technologií a aby se ji naučili efektivně ovládat.


http://www.ben.cz