Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Soutěž je určena pro středoškoláky a patronkou je olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Převzala žezlo od desetibojaře Tomáše Dvořáka.


http://www.ssap.cz/
Každoročně v měsíci září se středoškoláci kroměřížského okresu utkávají v lehkoatletických disciplínách na Sedláčkově memoriálu, jehož organizátorem je Gymnázium Kroměříž. Současně se Sedláčkovým memoriálem probíhá i celorepublikový Corny pohár. Soutěž je určena pro středoškoláky a patronkou je olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková. Převzala žezlo od desetibojaře Tomáše Dvořáka.


http://www.ssap.cz/
http://www.gymkrom.cz/1.38-gymnazium-kromeriz-sedlackuv-memorial
České děti zachvátila epidemie obezity. „Problém je tak závažný, že letos byl poprvé vyhlášen Den boje proti dětské obezitě, kde prostřednictvím osvětových akcí upozorňujeme na rizika a prevenci obezity dětí,“ uvedl primář Petr Tláskal, předseda Společnosti pro výživu, který je zároveň přednostou dětské ambulantní kliniky v pražské FN Motol.


http://www.novinky.cz/zena/deti/236125-ceske-deti-zachvatila-epidemie-obezity.html
Můžeme chodit pěšky, jezdit autem, létat letadlem, jezdit vlakem, ale nejhezčí pohyb je vlastní silou a s použitím  velocipédu, stroje " rychlonohého"...A protože je velocipéd naše láska, podnikli jsme s ním objevný pobyt v pohoří Jeseníky.  Chceme v tomto pokračovat a zveme tímto zájemce o cyklistické putování po našich nejkrásnějších horách na kole.Příští prázdniny 2011 chceme pobyt v Jeseníkách opakovat a věříme, že se k nám přidají další zájemci...


Vlastní foto a prožitky
Jedním z problémů, který mnoho lidí trápí je problém s odstraňováním nadměrné zásoby tuku na jejich těle. Je to problematická operace, což může jistě dosvědčit každý, kdo se o toto pokoušel. Lidem se dělají tlustá stehna, pneumatika kolem pasu, velké zadky… Každý člověk tloustne specifickým způsobem. Tuk není ukryt pouze pod kůží, ale hromadí se i v dutinách našeho trupu, utlačuje orgány a prorůstá i naši svalovou hmotu, až by naše těla vypadala v řezu jako prorostlý bůček.


www.wikipedia.cz
novinky.cz
Před každým cvičením je dobré zahřát a uvolnit svaly, ovšem mezi toto rozcvičování rozhodně nepatří strečink. Podle vědců se při protahování statickým strečinkem svaly namáhají a zužují, jako když se napne prudce guma. A to může neprohřáté a nepřipravené svaly poškodit. Strečink by tedy lidé měli provádět zcela nezávisle na cvičení.


www.novinky.cz
středa 21. dubna 2010, 9:00
Každý člověk si svým chováním vytváří životní styl. Na tomto stylu a jeho vývoji se spolupodílí řada faktorů. Mohou jej ovlivňovat jak pozitivně, jedná se o zdravý životní styl, nebo negativně, potom hovoříme o nezdravém životním stylu. Mezi faktory, které negativně ovlivňují náš životní styl, jsou tzv. rizikové faktory. Mezi hlavní rizikové faktory, ovlivňující zdravý životní styl, patří alkohol, drogy, kouření, nedostatek pohybu, výživa, nadváha a obezita.


Státní zdravotní ústav,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie