Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Znalost cizích jazyků se v řadě profesí stává nezbytností. Stále se i na českém pracovním trhu rozšiřuje podíl pracovních míst vyžadujících znalost němčiny.


http://www.nemcinari.estranky.cz/clanky/10-duvodu-proc-se-ucit-nemcinu.html
Začlenění české společnosti do evropských struktur je do značné míry podmíněno jazykovými znalostmi naší populace. Rozšiřování znalostí cizích jazyků je považováno v současnosti za velmi důležité. Jaké byly a jsou vývojové trendy osvojování si německého jazyka? Je současná situace pro výuku němčiny příznivá? Můžeme motivaci k volbě jazyka nějak ovlivnit? Těmito otázkami se zabývá zamyšlení nad současným stavem německého jazyka a vyjadřuje přesvědčení, že lepší časy pro povinné zařazení dalšího cizího jazyka zase přijdou.


ematická zpráva ČŠI www.csicr.cz; Učitelské noviny 07/2006; www.nidv.cz; www.insoma.cz; Učitelský zpravodaj č.13/2009; podklady nakladatelství Hueber, Newsletter CZ listopad 2009.
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/J/7505/NEMCINA---ODKUD-KAM.html/
Tento souhrnný materiál popisuje obor Mechatronika, její základní principy a východiska.


http://www.mechatronik-kmu.eu/de/mechatronik/
http://www.mechatronik-portal.de/mechatronik_beispiel.php
http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/fluid.html
http://www.fachlexika.de/technik/mechatronik/mechatronik_de.html
Co je vlastně paměť? Paměť je schopnost mozku zaznamenávat si minulou zkušenost nebo informace a uchovávat je pro jejich pozdější využití. Je nezbytnou podmínkou inteligence. Pamatovat si můžeme úmyslně (např. učením) nebo bezděčně, kdy k zapamatování stačí nějaký vjem. Někdy se nám také může vybavit obsah již zapomenutého (tzv. reminiscence).


Paměť a zapomínání [online]. 9.6.2006 [cit. 2008-01-17]. Dostupný z WWW: <http://www.mineralfit.cz/clanek/1264--pamet-a-zapominani.html>.
Paměť (psychologie) [online]. 28.12.2007 [cit. 2008-01-17]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5_%28psychologie%29>.
RYPL, L.. Paměť a učení [online]. 12.6. 2004 [cit. 2008-01-23]. Dostupný z WWW: <http://lr.czechian.net/UceniPamet.html>.
Paměť [online]. c2007 [cit. 2008-01-17]. Dostupný z WWW: <http://zpameti.cz/pamet/>.
Přehled nejběžnějších dostupných jazykových zkoušek
sestavený podle informací poskytnutých jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky
a zahraničními kulturními instituty v České republice


www.msmt.cz