Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Časopis Freundschaft je určen každému, kdo se učí německy. Je zaměřen především na studenty všech typů středních škol, kterým ulehčuje studium i přípravu k maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu.


http://www.freundschaft.cz/
Tato kniha odpovídá na mnohé otázky, které si trvale či příležitostně kladou čeští studenti i učitelé němčiny, ale i profesionální překladatelé, a nenalézají nikde uspokojivou odpověď


http://www.eruditus.cz/knihy/frantisek-sticha/cesko-nemecka-srovnavaci-gramatika
Fraus ilustrovaný studijní slovník německo - český a česko - německý - tento moderní dvojjazyčný studijní slovník je jedinečným spojením překladového a tematického slovníku s encyklopedií. Výběr slovní zásoby respektuje nejen frekvenci užití, ale zejména využití při studiu jazyka. Ve slovníku jsou tak zařazena hesla, která kromě jiného umožňují studium němčiny v širším kontextu přírodovědných a společenskovědních předmětů.


http://www.ucebnice.com/zakladni-skoly-a-zakladni-skoly-prakticke-a-specialni/cizi-jazyky---aj-nj-fj-rj-sj/nemcina/slovniky/fraus-ilustrovany-studijni-slovnik-nemecko---cesky-a-cesko---nemecky
Učebnice obsahuje celkem 30 podrobně vypracovaných konverzačních témat z německého jazyka včetně jejich českého překladu a CD s namluvenými texty.


http://www.arara.cz/t/product.php?id=155293&ref_id=zbozi
Tato učebnice němčiny odpovídá svou náročností středoškolské úrovni. Obsažené texty zahrnují slovní zásobu, kterou by žáci měli k jednotlivým konverzačním tématům zvládat. Otázky k textu a vybraná slovní zásoba mohou sloužit jako stručná osnova při opakování témat. Hodí se nejen všem, kteří se chystají k maturitě z německého jazyka.


http://www.dobre-knihy.cz/detail-39551/wir-wiederholen-f-rs-abitur-hana-justova.htm
Direkt 3, učebnice s integrovaným pracovním sešitem obsahuje 7 lekcí, přičemž lekce 27 s názvem Tschechien lohnt sich... byla vytvořena "na míru" českým učitelům a studentům. Struktura učebnice je shodná s předcházejícími díly, vzhledem k počtu lekcí se oblíbené oddíly Abi-Fertigkeitstraining a Wie wiet bist du jetzt? opakují po třech lekcích. Nově je zařazena i část Maturitní portfolio s praktickýmim přehledem maturitních úloh v celém učebním souboru direkt. K ověření získaných znalostí slouží dva Modelové maturitní testy, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak dobře jsou na maturitní zkoušku připraveni.


http://www.knizniweb.cz/knihy/75271-direkt-3-nemcina-pro-ss-ucebnice-a-pracovni-sesit.html?utm_source=seznam&utm_medium=agregator&utm_campaign=2010
Nová učebnice pro výuku německého jazyka na středních školách zohledňující požadavky nové maturity. Celý kurs obsahuje úrovně A1, A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z němčiny. Cílená příprava na ústní i písemnou část maturity je zakomponována již od první lekce. Každý díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu s vloženým žákovským CD k fonetice a pracovnímu sešitu, CD s audio nahrávkami a metodické příručky pro učitele.


http://knihy.vltava.cz/Ucebnice/Jazyky/Direkt-2-(Ucebnice-a-pracovni-sesit-+-AUDIO-CD)/produkt=860024646/kategorie=17332/
První díl třídílného učebního kompletu určeného pro výuku němčiny studentů od 15 let výše, od začátečníků po úroveň B1. Zohledňuje kriteria Evropského referenčního rámce pro jazyky a katalog požadavků k maturitní zkoušce z německého jazyka. Učebnice vede k rovnoměrnému osvojování všech jazykových dovedností – mluvení, psaní, čtení a poslech, nabízí informace o historii, reáliích a životě lidí v evropských zemích a moderní témata a situace blízké mladým lidem. Každý díl odpovídá učivu na jeden školní rok při dotaci 2-3 hodiny týdně. itulu byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.


http://www.dobre-knihy.cz/detail-82186/direkt-1-nemcina-pro-stredni-skoly-kolektiv-autoru.htm