Berkeley Wireless Research Center : Digital Integrated Circuits and Cource Curricula

Autoři: J.M.Rabaey, A. Chanrakasan, B. Nikolic a další

Materiál je realizován pomocí souborů .ppt

Texty jsou členěny po 12 a 27 kapitolách s průměrným počtem 30 až 60 slides. Odborná náročnost je poměrně značná a vyžaduje alespoň částečnou znalost problematiky v oboru a snahu se poprat s odbornou angličtinou např. s pomocí odborných slovníků běžně dostupných na internetu.Materiál umožňuje porovnat úroveň výuky na našich VŠ a na univerzitách v USA.

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 10:01 AM