Co je Google SketchUp a k čemu slouží

Technicky vzato jde o software pro 3D modelování. V prostoru se kreslí základní geometrické 2D tvary, na které se vzápětí aplikují transformace měnící tyto tvary ve skutečné 3D objekty. Ty je možné dále přesouvat, škálovat, prolínat, kombinovat a v neposlední řadě pokrývat texturami, čímž se model stává více realistickým.

Obrázek: Příklad 3D modelu vytvořeného ve SketchUp

Jistě nejde o profesionální 3D nástroj, který by byl nutný např. pro modelování strojních součástí či předvýrobní přípravu. Koneckonců je program původně určen pro vytváření 3D modelů budov pro aplikaci Google Earth.

V oboru technického kreslení může SketchUp sloužit jako svého druhu nástroj rychlého prototypování, kde prototyp je ovšem virtuální. Ve své praxi může být technik postaven před úkol vytvořit 3D model budoucího výrobku, zařízení, obalu, stavby apod. K tomu nabízí SketchUp dostatek jednoduchých funkcí. Vzniklý 3D model je přesvědčivý a nabízí technikovi možnost vidět prostorové dispozice budoucího výrobku či stavby. Model je pak možné prozkoumávat z různých pozic a úhlů kamery a vhodné pohledy exportovat ve formě bitmapových snímků pro dokumentační, výukové či prezentační účely.

Program lze získat a používat zdarma, k dispozici je ale také placená verze Google SketchUp Pro.

Jak získat Google SketchUp

Program v aktuální verzi 6 (i české) lze stáhnout na stránkách http://sketchup.google.com/. Anglicky je k dizpozici již verze 7.

V současné době je software k dispozici pro dvě platformy, pro Windows 2000/XP/Vista a pro Mac OS X (10.4+). Stažený software se nainstaluje obvyklým postupem. Hardwarové nároky programu nejsou nijak přehnané, grafická karta musí být 100% kompatibilní se standardem OpenGL 1.5+. Menu i nápověda programu je v češtině.

Jak se naučit pracovat s Google SketchUp

Chcete-li se SketchUp naučit používat, jistě nebudete nuceni číst spoustu nudného textu. Je připraveno několik cest, jak se s programem seznámit a začít jej používat.

Přímo součástí programu je Výukové centrum, které obsahuje:

 • tipy pro první seznámení (česky) – jednotky, šablony, komponenty, práce s myší, přesouvání, kopírování apod.,
 • odkaz na nápovědu SketchUp na Internetu (česky) – ve formě otázek a odpovědí,

 • praktické jednostránkové PDF s popisem ovládacích prvků programu (česky),

 • odkaz na výuková videa na Internetu (anglicky).

Výuková videa jsou kvalitně zpracovaná, krátká a lze je doporučit jako velmi přínosná.

Nástroje

K dispozici jsou tyto nástroje:

 • kreslící – čtyřúhelník, čára, kruh, oblouk, mnohoúhelník a volné kreslení,

 • editační – přesun, tlačit/táhnout, sledování trasy, otočení, změna měřítka, odsazení,

 • nástroje pro vkládání textů a popisného kótování,

 • nástroje pro měření a číselné kótování,

 • nástroje pro změnu pohledu kamery,

 • speciální a ostatní nástroje – řezy, stíny, protnutí, a další.

Nástroje se používají poměrně snadno, ovšem řada z nich má další funkce přístupné např. klávesami SHIFT, CTRL, ALT. Zde může pomoci právě výše zmíněné PDF s popisem ovládacích prvků.

Výstupy programu

Užitečnou funkcí programu je velmi snadná možnost libovolně měnit pozici a úhel kamery. Pro prezentační účely je možné vytvořit animaci, kdy kamera může např. prozkoumat 3D model ze všech zajímavých úhlů pohledu.

Kromě toho nabízí SketchUp několik dalších možností, co lze s vytvořeným modelem provést:

 • lze jej exportovat jako 3D model pro aplikaci Google Earth,

 • aktuální pohled kamery lze exportovat do formátů BMP, JPEG, TIFF a PNG,

 • model lze nahrát do Galerie 3D modelů společnosti Google a sdílet jej,

 • možnosti verze Google SketchUp Pro jsou širší, je podporován export např. do AutoCAD DWG, VRML nebo PDF.

Závěr

Google SketchUp je možné použít všude tam, kde je třeba prezentovat prostorový vjem nějakého objektu. Své využití najde např. při hledání vhodného designu, nutnosti prezentace zvoleného dispozičního řešení sestavy, ale také při tvorbě moderní počítačové vizualizace dozoru technologického procesu.

Obrázek: Příklad designu stavby dětského hřiště

Obrázek: Příklad vizualizace bazénové technologie

Jako vylepšení bych přivítal podporu platformy Linux. Vzhledem k tomu, že řada jiných programových Google nástrojů Linux podporuje, lze snad tuto alternativu očekávat i zde.

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 9:43 AM