Kurz se koná 23. 11. 2010 v sídle společnosti DTO CZ, s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory.

Odborný garant kurzu: Doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.

Lektoři:

Mgr. Marcela Rychlá - Vítkovice TESTING CENTER s.r.o.

Ing. Vladimír Bartoš - Fakultní nemocnice Ostrava

Programová náplň kurzu:

- návaznost české metrologie na mezinárodní
- legislativa metrologie v ČR
- řízení metrologie v organizaci
- rozdělení měřidel a stanovení kalibračních lhůt
- základy metrologického řádu
- akreditované kalibrační laboratoře

Přihlášky posílat na e-mail: dtocz@dtocz.cz

Last modified: Sunday, 24 November 2019, 9:41 AM