Přehled odborných akcí se zaměřením na daný předmět včetně hodnocení a osobních zkušeností
Pozvánka na seminář od firmy Humusoft, která se zabývá školeními a distribucí SW MATLAB, Simulink a dalších...
Školení jsou převážně zdarma a jsou na předem zvolené téma.
Součástí školení je i informační materiál a možnost nákupu odborné literatury přímo na školení nebo v prodejně odborné literatury ČVUT.
Na školení podle možností jezdí lektoři od firem, které spolupracují na projektech ESF nabo pedagogové z vysokých škol v Praze  a někdy i experti, spolupracující s vládou ČR.


http://www.humusoft.cz/akce/seminar-comsol4-praha/
Pozvánka od pana Petra Byrona na serii školení, která jsou užitečná jak pro učitele odborných předmětů, tak pro zájemce o SW, s jehož pomocí lze provádět složité výpočty a pak i simulace v  různých technických oblastech podle zaměření školení.


telefon +420 284 011 730 
fax +420 284 011 740
e-mail info@humusoft.cz
http://www.humusoft.cz/skoleni