zkušenosti z práce s didaktickou technikou
Stavebnice čítače impusů se čtyřmístnou zobrazovací jednotkou.


http://www.flajzar.cz
V uvedené práci je proveden návrh simulátoru jednoduchých číslicových obvodů.
Jednoduše jsou vysvětleny pojmy jako modelace, simulování, implementace, specifikace zadání, experimentální ověřění a další...
Práce je ukončena praktickým návrhem a jeho ověřením.


Aleš Kolman : Jednoduchý simulátor číslicových obvodů, bakalářská práce na fakultě informačních technologií VUT Brno, 2009,
www.unicontrols.cz/download.php?f=939
Na Internetu i v elektrotechnické literatuře lze nalézt nepřeberné množství elektronických kostek, které využívají různý princip pro výběr náhodného čísla. Návod popisuje elektronickou kostku s CMOS čítačem 4029. V závěru je uvedena adresa pro zhlédnutí videa Electronic dice z Japonska.


Jedlička, P.: Přehled obvodů TTL 7400, díl I. 7400 až 7499, BEN,  Praha 1997
http://www.belza.cz/toys/dice.htm
http://blog.makezine.com/archive/gaming/?p=3
http://www.youtube.com/watch?v=elXebrsDv6s
Časopis Praktická elektronika č. 5/2006  a č. 6/2006
Výroba elektronických přístrojů a zařízení tvoří významnou součást průmyslové výroby, ať již jako samostatný obor, nebo součást jiných oborů. Vyznačuje se vysokou dynamikou vědeckotechnického rozvoje a její produkty se musí prosazovat v náročných konkurenčních podmínkách, neboť trh elektronických přístrojů a zařízení je charakteristický svou otevřeností v mezinárodním měřítku. K dosažení ekonomického úspěchu na trhu vzrůstá význam technické tvůrčí práce, ale současně i požadavky na větší provázanost s takovými disciplinami jako je obchod, marketing, ekonomika a organizace. http://www.umel.feec.vutbr.cz/mnen/Files/kap_5.pdf


2 Použitá literatura

[1] Musil: Návrh a konstrukce elektronických přístrojů (BNKP)
[2] www.smtplus.cz
Ing. Vít Záhlava, CSc.Základní aspekty návrhu elektronických zařízení a jejich desek plošných spojů (DPS).
Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC) a související pravidla pro návrh
DPS. Počítačový návrh elektronických projektů - využití programových produktů OrCAD
pro výuku elektronických obvodů a návrh DPS.


Literatura
[1] Záhlava, V.: Metodika návrhu plošných spojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
[2] Záhlava, V.: OrCAD 10. Grada Publishing, Praha 2004.
[3] Montrose, M.I.: Printed Circuit Board Design Techniques for EMC Compliance. IEEE
Press, New York 1996.
[4] Mardiguian, M.: Controlling Radiated Emissions by Design. Van Nostrand Reinhold,
New York 1992.
Jde o informace na stránce http://www.dce.felk.cvut.cz/. Jde o materiál na VŠ stránkách, tak jak nemá být. V PP jsou slidy, které by "nezvládl" ani žák SŠ co do grafiky, obsahově je to lepší.


http://www.dce.felk.cvut.cz/