Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
ŠVP, jeho náplň jako učivo 2. ročníku oboru elektrotechnika  s hodinovou dotací 3 hodiny týdně


www.ssphz-uh.cz
Přehled programovatelných logických obvodů podle vývoje a složitosti


http://www.xilinx.com
http://brve.strojar.com/data/Download/Skola/MEL/PLD_blany.pdf
http://pandatron.cz
Tuto prezentaci lze využít v číslicové technice i při výuce elektroniky ve třetím ročníku v prvním celku s názvem Mikroelektronika. Může to být poprázdninový úvod do předmětu a názorný materiál, který pomůže pochopit základní pojmy tohoto tématického celku.


http://mikroprocesor.navajo.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://www.beranr.webzdarma.cz/hardware/mikroprocesor.html
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i.iinfo.cz/urs/pc_05_01-120648298004188.gif&imgrefurl=http://www.root.cz/clanky/cinnost-mikroprocesoru-aneb-jde-
to-i-bez-trpasliku/&h=512&w=450&sz=15&tbnid=iEKmtQRhWOpzfM:&tbnh=131&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dmikroprocesor&zoom=1&q=mikroprocesor&hl=cs&usg=__Hlcw25oOTHkUc66DeIhfZPf65H4=&sa=X&ei=ZfYATY_GFcbysgbSroDzDg&sqi=2&ved=0CDkQ9QEwAg
http://www.root.cz/clanky/jak-se-zrodil-procesor/
http://www.cpushac¬k.net/life-cycle-of-cpu.html
http://www.abclinuxu.cz/zpravicky/ibm-ma-nejrychlejsi-
mikroprocesor-z196-s-5-2-ghz
http://mhvorecky.files.wordpress.com/2007/09/pmd85-2.jpg
http://s206301103.websitehome.co.uk/sinclair/picts/spectrum.jpg
http://www.gamesniped.com/wp-content/uploads/2008/06/vectorcade-vectrex-controller.jpg
http://i.iinfo.cz/urs/pixelart07-119488235477608.jpg
http://blogs.wefrag.com/iizno/files/2008/12/vectrex5bn.jpg
Fuzzy logika je podobor matematiky odvozený od teorie fuzzy množin


www.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logika
Text se zabývá novým způsob návrhu složitých číslicových obvodů pro realizaci zadaných úloh technikou EVT s cílem dosažení vysokých výkonů zpracovaných informací.


Literatura :
[1] ZELINKA, I. et al.: Evoluční výpočetní techniky – principy a aplikace. BEN technická literatura, 2009.
[2]BURIAN, P. ,: Návrh  obvodů  pomocí  evolučních  výpočetních  technik  Automatizace,  3/2009, str. 178 – 180,3/2009 KAE ZČU Plzeň.
[3] SEKANINA, L. a kol.: Evoluční hardware. Academia, Praha, 2009.
[4] SEKANINA, L. : Evoluční návrh elektronických obvodů,AUTOMA, str.48-51, 1/2010.