Předmět z pohledu odborné firmy
Firma CSRC Kroměříž vyvíjí a vyrábí zajímavé analogové i číslicové elektronické obvody. Jedním z přístrojů postavených v digitální verzi je automatické spínání světel motorového vozidla. Ve formátu ppt se můžeme seznámit s vlastnostmi, zapojením, hlavními parametry a použitím TSM 1202.


Malina, V.: Digitální technika, nakladatelství KOOP, České Budějovice , 1996
Firemní dokumentace Czech Space Research Centre Kroměříž
http://www.kuncicky.cz
http://www.vincode.cz
http://www.hyperzbozi.cz
http://www.alarmservis.com
Příspěvek analyzuje možnosti zhotovení desky plošných spojů pro ověřování funkce číslicových obvodů v praxi. Podrobněji je dokumentována verze výroby DPS frézováním za pomoci vytvořeného programu v SŠ - COPT Kroměříž a využití frézky FC16 CNC. Vyrobené DPS splňují kvalitativní parametry pro požadované praktické aplikace.


kreslící program CADKEY, WORKSHOP 21
program F2000 - ELTEK