Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Výuka předmětu číslicová technika s učivem dle ŠVP je v SŠ – COPT Kroměříž realizována od  1.9.2009. Výuka se uskutečňuje ve 2. ročníku s dotací 3 h týdně, z toho 1 h je cvičení formou praktických měření. Ve výňatku ze ŠVP nalezneme rozdělení tematických celků s hodinovými dotacemi.


Školní vzdělávací program oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou ELEKTROTECHNIKA (26-41-M/01) platný v SŠ – COPT Kroměříž od 1.9.2009
Číslicová technika v prezentaci pomocí Power Pointu


[1] ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. :Číslicová technika, učebnice,Kopp 2005.