Základní terminologie a slovní obraty s využitím článků z internetových zdrojů.
Ověřte si svoje znalosti doplněním chybějících slov do textu.


Článek popisuje jednotlivé části větrné turbíny s horizontální osou a její činnost. Doplněno slovníčkem odborné terminologie a českým překladem.


http://www.eco-energy.info
Článek se zabývá přeměnami energie, výrobou energie z fosilních paliv a potřebou využívání obnovitelných zdrojů energie. Doplněno slovníčkem použité terminologie a českým
překladem


http://www.eco-energy.info