Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu
Na internetu lze běžně najít různé simulace zdrojů energie. Tokamak se v tomto směru z hlediska využití řadí mezi ty méně tradiční, proto je zajímavé vyzkoušet jeho základní vlastnosti na jednoduchém appletu.


http://ippex.pppl.gov/tokamak/tokamakv2.htm
O tom, že význam energie větru nezanikl ani v moderní době, nás přesvědčují větrné elektrárny na mnoha místech naší vlasti. Souprava Windtrainer usnadňuje pochopení výroby elektrické energie z tohoto obnovitelného zdroje pomocí celé řady experimentů, které lze využít ve výuce demonstrační formou nebo jako součást laboratorních cvičení.


http://www.iks-photovoltaik.de
Tento počítačový program matematicky simuluje a názorným způsobem ukazuje procesy probíhající v jaderné elektrárně. Pro konkrétní uspořádání jednotlivých zařízení v modelu a hlavní parametry byla vzorem Jaderná elektrárna Temelín s reaktory typu VVER 1000. Složitost modelu byla volena tak, aby program mohl běžet na standardním osobním počítači v reálném čase nebo rychleji. Simulační model obsahuje klíčové komponenty všech okruhů jaderné elektrárny.


www.tretipol.cz
www.cez.cz