Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Pokud vážně uvažujete o jiných zdrojích energie a rozhodujete se o perspektivách jednotlivých druhů, pak vám tato osvětová publikace může být přínosem. Přináší přehled hlavních zdrojů energie současnosti spolu s fundovaným komentářem. Zároveň je plná grafů a tabulek, které dokumentují vývoj od statistik minulosti do vizí budoucnosti. Zvláště zajímavé jsou např. charakteristiky slunečných dnů, solární mapa ČR a další informace, které mají praktický význam.


http://shop.ben.cz
Kniha přibližuje aktuální téma současnosti – problém fotovoltaické přeměny solární energie. Publikace nejprve teoreticky vysvětluje fyzikální podstatu dějů spojených s fotovoltaikou, poté podává praktické informace o konstrukci solárních fotovoltaických systémů, o jejich aplikaci i o využití solární energie.


www.ucebnice.com
http://shop.ben.cz