Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Vytvořeno dle platných ŠVP.


Platné ŠVP pro obor Elektrotechnika