Instance Autotronika internetového vzdělávacího portálu COPTEL je výstupem projektu, který vznikl na podporu žáků oborů Autotronik, Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů. Jeho cílem je poskytnout žákům těchto oborů informace, které jim usnadní orientaci a přípravu do výuky. Všem děkujeme za návštěvu a projevený zájem o vzdělávání. Poděkování patří rovněž pedagogům, kteří se jako autoři zapojí do další tvorby obsahu portálu.