Předmět z pohledu odborné firmy
V pěti odpovědích na připravené otázky, představuje výrobní ředitel Ing. Marek Šimčák, Ph.D. firmu CSRC Kroměříž. Dozvíme se také, co přivedlo mladého studenta ke kosmickým technologiím a jakou "vinu" na tom má SŠ - COPT Kroměříž.


Mgr. Miroslav Karásek - redaktor zpravodaje města Kroměříže
Prezentace firmy CSRC obsahuje snímky: hlavní činnost, certifikáty a audity, organizační struktura, CSRC moduly ve vesmírném prostoru,  minulé a současné vesmírné projekty, strategie blízké budoucnosti, reference a kontakty.
Těší nás, že žáci SŠ - COPT Kroměříž mohou vykonávat praxi v tak renomované firmě. Prezentace je v angličtině.


CSRC
Czech Space Research Centre (CSRC s.r.o.) je elektronická firma dlouhodobě spolupracující se SŠ - COPT Kroměříž a to především v oblasti odborné praxe žáků oboru Elektrotechnika (Slaboproudá elektrotechnika). Na přiloženém záznamovém archu nalezneme charakteristiku firmy a řadu dalších aktuálních informací.


Záznamový arch - firmy
Katalog profesí pro projekt
Remeslo – návrat ke kořenům
Praktická úloha analyzuje vlastnosti dolní a horní RC propusti ve frekvenční oblasti. Výstupní fázorové a fázové charakteristiky jsou zobrazeny pomocí systému μLAB.


http://www.rcdidactic.cz
http://www.animations.physics.unsw.edu.au
http://en.wikipedia.org
http://www.med.muni.czhttp://www.med.muni.cz
Praktická úloha analyzuje vlastnosti dolní i horní propusti a jejich odezvu  na signál sinusového průběhu. Měření napěťového přenosu se provádí při mezní frekvenci a výstupní charakteristiky jsou zobrazeny pomocí systému μLAB.


http://www.rcdidactic.cz
http://www.med.muni.cz
http://www.barts.cz
Praktická úloha analyzuje odezvu integračního článku na signál obdélníkového průběhu. Měření se provádí při různých hodnotách mezního kmitočtu a výstupní charakteristiky integrátoru jsou zobrazeny pomocí systému μLAB.


http://www.dmaster.wz.cz
http://hellweb.loose.cz
http://www.med.muni.cz
http://www.tzb-info.cz
http://www.rcdidactic.cz
Praktická úloha analyzuje odezvu derivačního článku na signál obdélníkového průběhu. Měření se provádí při různých hodnotách mezního kmitočtu a výstupní charakteristiky derivátoru jsou zobrazeny pomocí systému μLAB.


http://www.dmaster.wz.cz
http://hellweb.loose.cz
http://www.med.muni.cz
http://www.tzb-info.cz
http://www.rcdidactic.cz
Levitace je vznášení hmoty za překonání gravitační síly. Těleso se vznáší v rovnovážné poloze tehdy, pokud výsledná síla, která na něj působí, se rovná nule. Na videoukázce si prohlédněte zkušební vzorek levitátoru vyrobený žákem SE4 v SŠ - COPT Kroměříž.


Martin Hlavizna - žák SŠ - COPT Kroměříž - autor levitátoru
http://www.danyk.wz.cz
http://www.fzu.cz/popularizace/supravodivost-a-levitace
http://www.seminarky.cz/detaily-4641