Instance Andragogika v internetovém vzdělávacím portálu Coptel je e-learningem zaměřeným na získání znalostí a dovedností, jak vzdělávat dospělé. Nabízí dva samostatné programy: Andragogika a Technika & Technologie. První program je orientovaný na oblast andragogiky a s ní souvisejících disciplín potřebných pro kvalifikovanou výuku dospělých, druhý program je zaměřený na využívání nových technologií ve výuce s důrazem na progresivitu a kreativitu vzdělávání. V rámci udržitelnosti projektu nabízíme jeden kurz ročně zdarma.