Předmět z pohledu odborné firmy
Dnešní doba je dobou mikroprocesorů, které umožňují to, o čem se konstruktérům dříve ani nezdálo.  „Mladý elektronik“ však nesmí zapomínat, že Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a obecný Einsteinův zákon o zachování energie platí i v době mikroelektroniky.


ing. Aleš Fritscher