Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Čtenář je v krátkých kapitolách postupně proveden celým procesem vzniku programu pro mikroprocesor. Nově nabyté znalosti lze vyzkoušet na 11 samostatných úlohách k řešení. Důležité přehledy instrukcí, direktiv, varování a chybových hlášení jsou uvedeny v přílohách, kniha tak může sloužit i jako referenční příručka.


htpp://www.ben.cz
Multimediální učebnice Digitální obvody a mikroprocesory je přístupná na webu Ústavu mikroelektroniky VUT Brno.


Chlubný
Učebnice navazuje na první díl. Vysvětluje realizaci čekacích smyček a využití časovače/čítače. Podrobněji je pojednána práce s podprogramy, používání příznaků a přerušení. Poslední část obsahuje řadu řešených úkolů.


Moderní učebnice programování PIC 2. díl
První díl učebnice se zabývá úplnými základy programování, které jsou probírány na příkladu PIC16F84. V teoretické části je vysvětlen pojem mikrokontroléru a postup programování vstupů a výstupů s využitím tlačítek a LED. Podrobněji je popsán instrukční soubor a využití jednotlivých instrukcí. Druhá část je věnována praktickému řešení příkladů.


Moderní učebnice programování PIC  1. díl
Publikace podrobně rozebírá komunikace s různými druhy klávesnic a zobrazovacích jednotek. Věnuje se také nejčastěji používaným způsobům komunikace mikrokontrolérů s okolními systémy (tzn. jiné mikrokontroléry, počítače, nebo jiné inteligentní elektronické systémy.


Chlubný
Publikace je zaměřena na obecnou problematiku počítačů a zejména mikrokontrolérů, u kterých je kladen důraz na jejich vlastnosti, rozšíření o vnější obvody a zásady použití. Publikace je doplněna o anglicko-český slovníček termínů a zkratek z oboru mikroprocesorové techniky.


http://www.ben.cz
Publikace Mikroprocesory a mikropočítače
Kniha podrobně vysvětluje jednotlivé rysy mikrořadičů typu AT89C2051 a ukazuje jejich použití jak v klasických příkladech, tak i v dosud nepublikovaných konstrukcích. Velký důraz je kladen na srozumitelnost a postupné vysvětlování jednotlivých pojmů.


web nakladatelství BEN
Dokument obsahuje průběžně aktualizovaný seznam dostupných učebnic včetně jejich základních údajů a stručného obsahu. V případě vlastních zkušeností s učebnicí může být doplněno hodnocení.


webová stránka nakladatelství BEN