Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Článek obsahuje příklady regulace elektromotorů. Následuje informace  ústřední myšlence z jednoho veletrhu. Také se můžete podívat na zajímavý elektromotor.


Elektrotechnický magazín 5/2010
Elektrotechnický magazín 11 -12/2010 
Automa 3/2008
Nejedná se o nějaký (ani relativně) úplný přehled, ale o  ukázku důležitých spojovacích součástek. Je vytvořen jako malá prezentace v textové editoru Microsoft Word. Tomu odpovídá uspořádání jednotlivých stránek do samostatných celků.


Katalog Konstrukční součástky pro elektroniku, Tesla Jihlava 1990
http://www.svk.cz/konektory_ps.php
Časopis Elektro 12/2010
Vynálezce Baumann pak vsunul do mezery mezi póly magnetu kondenzátor sestavený  z několika plechů a destiček dielektrika.
Potom vyzval přítomné, aby jeho vývody připojili k voltmetru.
Ten k jejich obrovskému údivu ukazoval napětí 700 V!


http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.mwm.cz/mwm/pic_energie/navod2_L_experiment%2520%281%29.jpg&imgrefurl=http://www.mnohovesmir.estranky.cz/clanky/trocha-vedy/zebyexistperpetummob&usg=__k42gW3yNhZMfwQ9l0UhNitgOlPE=&h=397&w=600&sz=35&hl=cs&start=260&itbs=1&tbnid=VMMGaV1W0IvedM:&tbnh=89&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dcharakteristiky%2Basynchronn%25C3%25ADch%2Bmotor%25C5%25AF%26start%3D240%26hl%3Dcs%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26gbv%3D2%26as_st%3Dy%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.mwm.cz/mwm/pic_energie/navod2_L_experiment%20%281%29.jpg 
http://www.mwm.cz/mwm/pic_energie/Testa4.jpg
http://www.mwm.cz/mwm/pic_energie/Testa5.jpg 
To, že existují jaderné reaktory, ví snad každý. Co jsou omezovací reaktory bude vědět každý, kdo si přečte tento příspěvek.


http://eximet-trafo.trade.cz/reaktory
cs.wikipedia.org/wiki/Tlumivky