Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu.
Zavádění moderní techniky do praxe klade velké nároky na udržení tohoto trendu i na naší škole. Právě tento nový obor dokázal pružně reagovat na změny v rozvoji techniky a technologií tak, že vedle znalostí s obsluhou, seřizováním i údržbou klasických i programově řízených obráběcích strojů umožňuje žákům získávat znalosti z nových, pro výrobu potřebných oborů.


Pohony pro obráběcí stroje musí splňovat mnoho náročných a často i protichůdných parametrů. Mezi nejdůležitější parametry patří maximální přesnost, vysoká tuhost, vysoké výstupní krouticí momenty či vysoké otáčky. Hlavní pohon vřetena stroje – musí zajistit plynulou změnu otáček při zatížení stroje při obrábění, vysoké zrychlení a zpomalení.


http://b3kovo.cz/konstrukcni-reseni-cnc/
Odměřování tvoří důležitou část stroje, které má také velký vliv na přesnost. Jedná se o to , že počítač porovnává skutečnou polohu (např.nástroje) s požadovanou polohou , která je zadaná v programu. Toto je realizováno zpětnou vazbou, která se skládá z řídícího systému, akčního členu, řízeného prvku a senzoru.


http://www.cnc.estranky.cz/clanky/odmerovani-cnc-stroju.html
Podstatnou částí CNC a jiných podobných strojů jsou jejich vodící plochy. K požadavkům kladeným na lože a vodící plochy NC a CNC strojů patří vysoká tuhost, schopnost přenášet maximální síly při minimální deformaci, schopnost tlumit chvění, jednoduchá a snadná údržba a dobrý odvod třísek a tepla.


http://www.cnc.estranky.cz/clanky/linearni-vedeni.html
Břit je nejdůležitější částí nástroje. Závisí na něm průběh vlastního procesu obrábění, produktivita a hospodárnost obrábění. Je proto nutné věnovat volbě materiálu břitu nástroje velkou pozornost. Vlastnostem materiálu na řezné nástroje, tj. jeho tvrdosti (musí být min. o 6 HRC více než obráběného materiálu), pevnosti, houževnatosti, odolnosti proti otěru a tepelné odolnosti, se říká souhrnně řezivost.


http://www.sst3.estranky.cz/clanky/rezne-materialy.html
V tomto článku jsou popsány všechny doprovodné chemické prvky vyskytující se v ocelích. Jsou popsány jejich příznivé i negativní vlivy na vlastnosti všech druhů ocelí.


http://www.tumlikovo.cz/vliv-jednotlivych-prvku-na-vlastnosti-oceli/#3
V následujícím článku jsou shrnuty nástrojové kužely, běžně používáné při upínání nástrojů prakicky na všech druzích obráběcích strojů. Aby bylo možné nástroj pevně spojit s vřetenem obráběcího stroje, a zároveň jej osově ustavit a vycentrovat s minimální házivostí, používá se především v oblasti konvenčního obrábění několik druhů převážně normalizovaných vnějších a vnitřních kuželů.


http://www.tumlikovo.cz/nastrojove-kuzely/
Drsnost povrchu je důležitým činitelem zejména pro dynamicky namá­hané součásti, které se začínají porušovat zpravidla od povrchu. Větší drsnost tedy nepříznivě působí na únavovou pevnost součástí, a popřípadě i na jejich odolnost proti otěru.Obrobená plocha není v žádném případě ideálně hladká. Vykazuje vždy určitý stupeň drsnosti, který je určen mikronerovnostmi vzniklými při obrábění.


http://coptel.coptkm.cz/?docGroup=4981&form=DocAddHtml&cmd=3&blInstance=2&blCmd=1&blDocGroup=4981&instance=2
Mají-li se v různých rotačních výrobcích, na př. frézách, výhrubnících, výstružnících, vrtácích, závitnících, ozubených kolech, kotoučích, rohatkách,bubnech a pod., vyfrézovat drážky nebo zářezy ve stejných vzdálenostech od sebe, je k tomu zapotřebí vhodné dělicí zařízení — dělicí přístroj, jímž se rozdělí jejich obvody na žádaný počet dílů.


http://www.tumlikovo.cz/delici-pristroje-druhy-deleni/