Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
První část knihy poskytuje podrobné informace o vnitřní stavbě operačních zesilovačů. Druhá část přináší teorii obvodů s operačními zesilovači a přehledně rozebírá jejich chování. Závěr publikace  je věnován osvědčeným praktikám při návrhu, oživování a vyhledávání závad.


http://shop.ben.cz/cz/121095-operacni-zesilovace.aspx
Publikace má podtitul „Optoelektronika - optoelektronické prvky a optická vlákna“. Je určena hlavně jako učebnice pro studenty středních škol. Některé kapitoly přesahují obvyklý rozsah látky a umožňují získat pohled na studovanou problematiku z širšího hlediska. Najdete zde také užitečné informace pro návrháře elektronických obvodů.


http://shop.ben.cz/cz/121261-moderni-ucebnice-elektroniky-3-dil.aspx
Tato kniha je na českém trhu první ucelenou publikací na toto téma. Je rozdělena do celkem devíti kapitol, které jsou tematicky zaměřeny na bližší popis jednotlivých částí výkonových audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Nové poznatky by měly pomoci rozšířit odborný obzor posluchačům technických fakult i studentům středních a vyšších odborných škol technického zaměření.


http://shop.ben.cz/cz/121292-vykonove-audio-zesilovace-pracujici-ve-tride-d.aspx
Tato publikace by měla sloužit jako výuková pomůcka pro ty, kteří chtějí rozumět činnosti lineárního (analogového) napájecího zdroje. Oproti podobným knihám byl popis síťového transformátoru zjednodušen a všechny kapitoly byly upraveny z hlediska použití moderních součástek.


http://shop.ben.cz/cz/121024-linearni-napajeci-zdroje-priklady-vypoctu.aspx
Tato kniha přináší víc, než pouhou teorii. Byla napsána zejména pro ty, kteří ovládají Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony, mají základní vědomosti o elektrických součástkách a jejich aplikacích, často zkoumají děje v nejrůznějších analogových obvodech a nebojí se analyzovat problémy, ani experimentovat s počítačem


http://shop.ben.cz/cz/121177-resime-elektronicke-obvody.aspx
Upoutávka je správně zařazená do předmětu Elektronika. Název jednoho z celků TP ve 2.ročníku je totiž "Metody řešení elektrických obvodů". Příručka obsahuje celkem 123 vyřešených příkladů, zahrnujících základní problematiku elektrických obvodů. První příklad v každé kapitole je typový. Je řešen s velmi podrobným komentářem.


http://shop.ben.cz/cz/121313-elektricke-obvody-v-prikladech.aspx
Zdroje proudu je výhodné používat místo zdrojů napětí v řadě případů obvodových zapojení. Například v měřicí technice, při napájení převodníků, operačních zesilovačů a podobně. Zapojení proudových zdrojů z diskrétních součástek, ani z integrovaných obvodů nejsou příliš známá, přestože se dnes integrované zdroje proudu (například LM334) dají za přijatelnou cenu zakoupit také na našem maloobchodním trhu.


http://shop.ben.cz/cz/121001-zdroje-proudu.aspx
Obsahem knihy jsou elektroakustické přenosové členy, mikrofon, zesilovač, reproduktor a jejich součinnost. Pro lepší pochopení jsou uvedeny základní pojmy, vlastnosti, funkce
a vysvětlení nezbytných pojmů a základních zapojení. Je použita moderní součástková základna včetně specializovaných integrovaných obvodů a výkonových MOS tranzistorů.


http://shop.ben.cz/cz/120886-abeceda-nf-techniky.aspx
Napsat kvalitní učebnici, která je také jednoduchá a dobře srozumitelná není snadné. Autorovi uvedené trilogie se to podařilo. Pro studenty průmyslové školy může být toto dílo užitečným shrnutím základního učiva.
Lákavá je i sleva při koupi všech tří dílů současně.


http://shop.ben.cz/cz/121788-elektronika-komplet.aspx
Toto dílo může být optimálním studijním textem pro žáky daného oboru. Na úrovni střední průmyslové školy rozebírá základní témata současné elektroniky. Z důvodu rozsáhlosti problematiky je látka rozdělená do tří dílů.


http://shop.ben.cz/cz/121137-elektronika-i.aspx
http://shop.ben.cz/cz/121181-elektronika-ii.aspx
http://shop.ben.cz/cz/121226-elektronika-iii.aspx
Tenká knížka obsahuje mnoho zapojení. Pozorné prostudování popisů konstrukcí pomůže studentům lépe pochopit činnost obvodů. Konstruktérům nic nebrání v realizaci uvedených zapojení.


http://shop.ben.cz/cz/120975-aplikovana-elektronika.aspx