Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti
Tento test prověří základní znalosti pojmů v ekonomii v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí dvě nebo tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Hot Potatoe´s Software
Tento test prověří základní znalosti pojmů v ekonomii v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí dvě nebo tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.


Hot Potatoe´s Software