Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Moderní učebnice ekonomie, která obsahuje ucelený přehled základních pojmů makro- i mikroekonomie, a to se zaměřením na současnou ekonomickou situaci.


http://knihy.abz.cz/prodej/ekonomie-pro-stredni-skoly
Ekonomie není pouhou směsicí poznatků o společnosti, je to vědní disciplína, která z poměrně nevelkého počtu zákonů lidského chování.


http://eshop.beck.cz/uvod-do-ekonomie-pro-stredni-skoly-eu16-d/