Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti
Tento test ověří základní znalosti Prvni pomoci


http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/index.html
http://www.prvni-pomoc.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc
http://www.cervenykriz.eu/cz/pp.aspx
http://www.ibesip.cz/Temata
http://www.kurz-prvni-pomoc.cz/