Přehled odborných akcí se zaměřením na daný předmět včetně hodnocení a osobních zkušeností
Byl vyhlášen již 5. ročník soutěže České hlavičky 2011, jejímž realizátorem je společnost Česká hlava s.r.o.
Projekt je zaměřen na středoškolskou mládež, studenty, pracující v různých soutěžích jako např. SOČ, či AMAVET a na podporu talentovaných mladých „vědců“. Snaží se vzbudit zájem o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru.
V rámci soutěže se udělují ceny v 5-ti kategoriích a úspěšní laureáti obdrží finanční odměny v celkové výši 135 000 Kč a a také možnost prezentovat
svou práci v televizi a případně dále spolupracovat s předními českými i zahraničními firmami, či ústavy Akademie věd ČR.


www.ceskahlava.cz