Počítač je jenom stroj. Na jedné straně se ho nemusíte bát, na druhé straně potřebuje dodržování základních pravidel "slušného" zacházení, aby mohl sloužit co nejdéle. Zároveň by však měl i uživatel dbát na svou co nejdelší životnost a dodržovat jisté zásady při práci s počítačem. A jak na to? Zde je několik základních rad...


http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/256.html,http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/232.html, http://vyuka-ict.ic.cz/?p=62, http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/342.html, http://www.david-zbiral.cz/PC-tipy.htm#_Toc234335224