Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,..
Digitální fotoaparát je fotoaparát, zaznamenávající obraz v digitální formě, takže může být okamžitě zobrazen na zabudovaném displeji nebo nahrán do počítače.
Základní funkcí digitálního fotoaparátu je snímání statických obrazů do podoby tzv. digitální fotografie a umožnit tak jejich další zpracování, např. pomocí běžného počítače, jejich tisk či vyvolání speciální osvitovou jednotkou do výsledné podoby jako u klasické fotografie.


www.wikipedia.cz
www.grafika.cz/photo/
www.milujemefotografii.cz/
http://www.photoextract.com/cs/clanky/
Tento materiál se věnuje problematice počítačových sítí, jejich dělení, architektuře, topologii a dalším pojmům


http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://pocitacove-site.divoce.cz/
http://pocitacova-sit.divoce.cz/typy-siti-24328/
http://www.pocitacovapohotovost.cz/pocitacove-site.html
http://site.the.cz/?id=1
Pavel Navrátil: S počítačem nejen k maturitě, 5. vydání, Computer Media Kralice na Hané
Co je operační systém? K čemu slouží? Je opravdu tak důležitý? Co vlastně provádí?
Odpovědi na tyto otázky i další informace naleznete v této galerii...


http://cs.wikipedia.org/wiki/Souborov%C3%BD_syst%C3%A9m,http://gymnazium.milevsko.cz/ruzne/maturita_ikt_11/os_podstata.html,http://info.spsnome.cz/Maturita/PVY-03
http://www.sibl.cz/skripta/k7.htm,http://www.kneblmobil.cz/clanky/bohatym-zemim-v-mobilnim-pripojeni-vladne-iphone_94.html,http://gs.statcounter.com/,http://gymnazium.milevsko.cz/dokumenty/mat_ivt/procesor.pdf,http://cs.wikipedia.org,http://lekceict.phorum.cz/stromova-struktura.p60.html

Při přípravě prezentace je nutné učinit několik kroků. Před prezentací většina z nás přemýšlí nad tím, o čem bude mluvit a co všechno posluchačům řekne. Tento materiál popisuje postupy, které je vhodné při tvorbě prezentace i samotné prezentaci dodržet.


www.uspesnaprezentace.cz
www.tyinternety.cz/startupy/cesi-v-silicon-valley-jak-se-dela-prezentace-4606aktivniprezentace.cz/rubriky/jak-prezentovat
Článek se zabývá teoretickými východisky tvorby databází, postupem tvorby při realizaci databáze a popisem jazyka SQL.


http://www.openoffice.cz/navody/databazi-base-openoffice-org-5-analyza-pozadavku-navrh
http://web.sks.cz/users/ku/PRI/Metod_ERA.pdf
Śeda, Miloš. Databázové systémy, VUT FSI v Brně, 2002
Zálohování dat patří zpravidla mezi opomíjené činností. Systémový administrátoři jsou často z důvodů nedostatku času a prostředků nuceni věnovat se jiným bezprostřednějším činnostem, jejichž zanedbání se projeví okamžitě. Nedostatky zálohování se málokdy projeví ihned, ale obvykle až ve chvíli, kdy došlo k významné ztrátě dat. Až po takové nevratné události si odpovědní lidé uvědomují význam zálohování dat a absenci tohoto procesu v jejich organizaci. Statistiky dokazují, že většina organizací ukončí svou činnost po významné ztrátě dat. Přitom náklady spojené s investicemi do zálohování dat jsou velmi malé v porovnání s možnými ztrátami. Materiál se obecně zabývá typy a způsoby zálohování.


http://www.e-zalohovani.cz/
http://www.gymtc.cz/istudium/data/informatika/zalohovani.pdf
http://www.svses.cz/skola/akce/konf/ucto06/texty/vacek.pdf
http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/37599/1/SafrankovaJ_Zalohovani%20dat_MN_2010.pdf
Článek popisuje základní rozdělení virů a antivirů, jejich obecné principy a způsoby ochrany.


http://www.maturita.cz/pocitace/pocitacove_viry_a_ochrana.htm
http://support.microsoft.com/kb/129972/cs
http://kryl.info/spam.html
http://info.spsnome.cz/Informatika/Bezpecnost02
http://www.antivirovecentrum.cz/aktuality/srovnani-antiviru.aspx
Zde najdete vysvětlení pojmu software, rozdělení, ilustrační příklady


www.spsemoh.cz, www.adminxp.cz, www.wikipedie.cz, Informatika,
Tento materiál popisuje základní funkční části počítače, jejich principy, rozdělení a funkce.


http://www.svethardware.cz/art_doc-ADF0E799EF8BB9ECC12571A000758B90.html
http://pctuning.tyden.cz/?option=com_content&view=article&id=7167&catid=42&Itemid=98
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/zakladni/skrin-zdroj/zdroj-popis.htm
http://www.pretaktovanie.sk/obr/predaj/ponuka.htm
http://vstupnizarizeni.rames.info/2mouse.html
http://www.cdrhard.cz/view.php?cisloclanku=2008060406
Blogování a webová prezentace je nejčastější forma své propagace a prezentace na internetu.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Blog

http://blog.cz/video
http://www.ebohemia.com/webove-internetove-stranky-prezentace-dynamicke.asp
V této galerii najdete nejčastěji používané služby internetu, jejich popis a užívání.


http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/kap10.htm
http://daidalos.ff.cuni.cz/prilohy/pc/inet01.php
http://www.digitalni-podpis.cz/

Sociální sítě se stávají novým komunikačním kanálem. Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky nemohli setkat.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet#Soci.C3.A1ln.C3.AD_s.C3.ADt.C4.9B
http://dejvid.blog.zive.cz/
http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016497
http://www.bezpecnyinternet.cz/
Slovo Internet pochází z mezinárodní (původně latinské) předpony inter (česky mezi) a anglického slova net (network, česky síť).Tato galerie obsahuje charakteristiku a použití internetu, jeho historii, tvorbu domén na internetu a použití IP adres.


http://mobil.idnes.cz/jak-vybrat-pripojeni-k-internetu-pruvodce-zacatecnika-p1l-/
www.webdesign.paysoft.cz/clanky/2006/historie-internetu/
ireferaty.lidovky.cz › Referáty › Počítače / Informatika
cs.wikipedia.org/wiki/Internet
www.inetmag.cz/
www.mojeip.cz/
www.webhostingy.cz
Základní pojmy používané v oblasti ICT.


Doležal