Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích
Přehled je určen žákům všech typů středních škol a uchazečům o studium na vysokých školách. Jsou zde uvedeny základní fyzikální pojmy, vztahy mezi fyzikálními veličinami, fyzikální zákony, principy a teorie, které by měl znát absolvent střední školy. Vše je doplněno konkrétními příklady a řadou obrázků.


http://www.ucebnicemapy.cz/prehled-stredoskolske-fyziky.p.aspx