Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány
Tato galerie obsahuje rozpis učiva fyziky 1. a 2. ročníku.


Student 1. ročníku získá mimo jiné tyto kompetence:  správně používat jednotky a umět je převádět,ovládat různé techniky učení,zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidi, využívat ke svému učení různé informační zdroje,vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.


http//www.coptkm.cz/soubory/svp